Dostępność metod długoterminowej ochrony wirusów ułatwia pozyskiwanie wirusów, które są potrzebne w wielu podstawowych i stosowanych badaniach wirusologicznych. Kriokonserwacja jest obecnie uważana za idealny sposób na długoterminowe zachowanie roślinnej plazmy zarodkowej. Ostatnie badania wykazały, że kriokonserwacja zapewniła wydajną i niezawodną metodę długoterminowej ochrony wirusów roślinnych.
W tym miejscu opisujemy szczegółowe procedury witryfikacji kropelkowej w celu długoterminowego zachowania wirusa rowkowania łodyg jabłoni (ASGV), który reprezentuje typ wirusów, które mogą atakować komórki merystematyczne wierzchołków pędów, oraz wirusa liściozwoju ziemniaka (PLRV), który jest wirus ograniczony do floemu, który nie infekuje merystemu wierzchołkowego. Kriokonserwacja końcówek pędów zapewnia korzystną strategię długoterminowej ochrony wirusów roślin.

Zastosowanie  polisacharydów śluzu roślinnego i modyfikacja ich właściwości techniczno-funkcjonalnych do konserwacji  produktów świeżych

Stosowanie jadalnej powłoki/folii w celu poprawy jakości i trwałości świeżych produktów jest starą, ale niezawodną i popularną metodą konserwacji. Ostatnio do przygotowania jadalnych opakowań (MEP) szeroko stosuje się śluzy pochodzenia roślinnego. Niniejszy przegląd skupia się na ostatnich badaniach, które charakteryzują śluzy z różnych roślin i analizują ich specyficzne zastosowania jako jadalnych opakowań do konserwowania owoców i warzyw. Omówiono zależności struktura-funkcja i odpowiadający im wpływ na właściwości błonotwórcze.
W niniejszym przeglądzie omówiono również modyfikacje addytywne właściwości techniczno-funkcjonalnych MEP. Posłowie do PE z różnych źródeł roślinnych skutecznie zapobiegają utracie jakości i poprawiają możliwość przechowywania różnych owoców i warzyw. Podsumowano mechanizmy konserwujące i podstawowe właściwości technologiczno-funkcjonalne posłów do PE wymagane do pakowania owoców i warzyw. Kluczowe odkrycia podsumowane w tym badaniu pomogą w promowaniu wykorzystania śluzów i zwrócą uwagę na inne nowatorskie zastosowania tego cennego polimeru.

 Wybór materiału  roślinnego , zbieranie, konserwowanie i przechowywanie w celu oceny zawartości DNA jądrowego

Teoretycznie każda tkanka roślinna dostarczająca nienaruszone jądra w wystarczającej ilości jest odpowiednia do oceny zawartości DNA jądrowego za pomocą cytometrii przepływowej (FCM). Chociaż z pewnością otwiera to szeroką gamę możliwych zastosowań FCM, zwłaszcza w porównaniu z klasycznymi technikami kariologicznymi ograniczonymi do tkanek z aktywnym podziałem komórek, selekcja i jakość tkanki mogą bezpośrednio wpływać na precyzję (a czasem nawet wiarygodność) pomiarów FCM. Zwykle wygodnie jest najpierw rozważyć cele badania, aby albo dążyć do jak największej dokładności szacunków(np. do wnioskowania o wielkości genomu, wykrywania między innymi homoploidalnej wewnątrzspecyficznej zmienności wielkości genomu, aneuploidii) lub do decydowania, że ​​histogramy o rozsądnej rozdzielczości dostarczają wystarczających informacji (np. badanie przesiewowe poziomu ploidii w obrębie jednego gatunku modelowego).
Plant preservatie mixture
Plant preservatie mixture
W tym miejscu znajduje się zestaw wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dotyczących wyboru optymalnej tkanki roślinnej do analizy FCM, pobierania próbek materiału oraz konserwacji i przechowywania materiału. Ponadto omówiono czynniki potencjalnie zagrażające jakości oszacowań FCM zawartości jądrowego DNA i interpretacji danych.

Ekstrakty roślinne  jako alternatywne dodatki do  ochrony nasienia

Ochrona plemników jest kluczowym czynnikiem sukcesu technologii wspomaganego rozrodu (ART) u ludzi, zwierząt gospodarskich i dzikich zwierząt. Niezależnie od stosowanego rozcieńczalnika i warunków przechowywania, obróbka i konserwacja nasienia negatywnie wpływa na jakość nasienia. Co więcej, stres oksydacyjny, który często pojawia się podczas przechowywania nasienia, znacznie ogranicza funkcje plemników i upośledza zdolność do zapłodnienia plemników poprzez wywoływanie uszkodzeń oksydacyjnych białek, lipidów i kwasów nukleinowych. Ekstrakty roślinne pojawiły się ostatnio jako tanie i naturalne źródło dodatków do konserwacji i poprawy funkcji plemników podczas przechowywania nasienia.
Niniejsza praca dostarcza aktualnych informacji na temat wykorzystania tych naturalnych związków jako alternatywnych dodatków do konserwacji nasienia u 13 gatunków zwierząt, w tym ludzi. Przedstawiono szczegółowy opis wpływu 45 gatunków roślin, należących do 28 rodzin, na funkcję plemników podczas przechowywania nasienia. Przedstawiono zastosowany materiał roślinny i metodę ekstrakcji, dawkowanie, możliwe skutki toksyczne i właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

Membrana  mimetyczna liści roślin  z kontrolowaną przepuszczalnością gazu dla efektywnej  konserwacji  łatwo psujących się produktów

Około jedna trzecia światowej żywności jest tracona i marnowana każdego roku, wraz z nadmierną emisją dwutlenku węgla, utylizacją i innymi problemami środowiskowymi. Gnicie łatwo psujących się produktów, takich jak owoce i warzywa, stanowi największy odsetek odpadów spożywczych ze względu na ich krótki okres przydatności do spożycia. Atmosfera przechowywania (H 2 O, O 2 , CO 2 ) odgrywa kluczową rolę w procesie konserwacji i może regulować fizjologiczny metabolizm roślin i wzrost drobnoustrojów.
W tej pracy wprowadzono łatwą i biomimetyczną strategię konserwacji żywności w temperaturze pokojowej, wykorzystującą PLLA (poli(kwas l-mlekowy)) lub porowate mikrosfery chitozanu jako „przełączniki” gazu lub „szparki” w błonie szelakowej do regulacji O 2 , Przepuszczalność CO2 i  H2O oraz selektywność CO2 O2  . Powłoki powierzchniowe na owocach lub foliach opakowaniowych przygotowanych w ramach tej strategii wykazują wyjątkowe właściwości konserwujące na pięciu wybranych modelowych owocach o różnym metabolizmie oddechowym.
Te materiały hybrydowe mogą skutecznie kontrolować przepuszczalność gazów (O 2 , CO 2 i H 2 O) oraz selektywność CO 2 / O 2  poprzez dodawanie różnych ilości porowatych mikrosfer lub osadzanie małych cząsteczek funkcjonalnych, które wykazują doskonałe właściwości przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, wodne. odporne i wielokrotnego użytku właściwości. Ta strategia kontroli przenikania gazu ma ogromny potencjał w konserwacji żywności, a także w innych zastosowaniach, w których wymagana jest kontrolowana atmosfera.

Zmiana biowęgla ze słomy zwiększyła różnorodność molekularną i lepszą  ochronę materii organicznej  pochodzenia  roślinnego  w wyekstrahowanych frakcjach pola ryżowego

Chociaż biowęgiel wzmocnił sekwestrację węgla i stabilność materii organicznej gleby (SOM), słabo zbadano zmiany w organicznym składzie cząsteczkowym w glebach zmienionych biowęglem. W badaniu porównano zmiany składu cząsteczkowego wierzchniej warstwy gleby niełuskanej 2 lata po zmianach w ekwiwalencie 10 t ha -1  OC ze słomą kukurydzianą niepoddaną obróbce (CS), obornikową (CM) i zwęgloną (CB) ze słomą kukurydzianą bez zmian (CK). Topsoil SOM był kolejno ekstrahowany ultraczystą wodą (UWE), rozpuszczalnikiem (TSE), hydrolizą zasadową (BHY) i utlenianiem CuO (CUO), a związki molekularne w tych wyekstrahowanych frakcjach wykrywano ilościowo metodą GC/MS.
W porównaniu do CK zawartość SOC wzrosła odpowiednio o 12% w CS i CM oraz o 36% w CB. Obfitość frakcji zarówno UWE, jak i CUO wzrosła, ale TSE pozostało niezmienione w CS i CM, podczas gdy BHY niezmienione w CS, ale wzrosło o > 60% odpowiednio w CM i CB. Pod CB w stosunku do CS i CM, liczebność frakcji TSE i BHY znacznie wzrosła, ale UWE i CUO pozostały niezmienione.

Plant Preservative Mixture

PCT01 Plant Cell Technology 30 ml 108 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT02 Plant Cell Technology 100 ml 898.8 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT03 Plant Cell Technology 250 ml 372 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT04 Plant Cell Technology 500 ml 540 EUR

Plant Preservative Mixture PPM

PCT05 Plant Cell Technology 1000 ml 958.8 EUR

CARNIVOROUS PLANT BASAL SALT MIXTURE

C1935 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-3 Bio-WORLD 25 L 22.81 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-4 Bio-WORLD 50 L 41.24 EUR

LLOYD & MCCOWN WOODY PLANT BASAL MIXTURE

L154 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-2 Bio-WORLD 25 L 20.57 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-3 Bio-WORLD 50 L 23.19 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-3 Bio-WORLD 25 L 20.18 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-4 Bio-WORLD 50 L 34.22 EUR

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA100 Plant Cell Technology 500g 144 EUR

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA500 Plant Cell Technology 1000g 180 EUR

Kathon CG Preservative, 25ML

X129-25ML Arbor Assays 25ML 59 EUR

CA 125 protein (preservative free)

30-AC21P Fitzgerald 50 KU 522 EUR

CD70 antibody (Preservative Free)

10R-CD70bHUP Fitzgerald 100 ug 1737.6 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC25P Fitzgerald 1 mg 496.8 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC30P Fitzgerald 500 ug 451.2 EUR

Aqua-Tec Water Preservation Cell

WAT1200 Scientific Laboratory Supplies PK4 555.6 EUR

Specimen Preservation Reagent

DA0970 Daan Gene 100 test/kit Ask for price

Tegosept 25kg Fly Food Preservative

FLY1288 Scientific Laboratory Supplies EACH 3031.2 EUR

TOC Total Org Carb Std 750ppm w/ Preservative

TOC750P Scientific Laboratory Supplies 500ML 249.6 EUR

Placental Lactogen protein (Preservative-free) (> 95% pure)

30C-CP1015 Fitzgerald 1 mg 386.4 EUR

Coating Buffer for ELISA, with preservative (500 ml)

643005 BioServUK 500 ml Ask for price

Flystuff (20-259) Tegosept 5kg Fly Food Preservative

FLY1046 Scientific Laboratory Supplies EACH 476.54 EUR

10X Wash Buffer (10X PBS, detergent, preservative) (500 ml)

MI20024 BioServUK 500 ml Ask for price

10X Wash Buffer (10X PBS, detergent, preservative) (100 ml)

MI2024 BioServUK 100 ml Ask for price

BD P100 Blood Collection System for Plasma Protein Preservation

366448 Scientific Laboratory Supplies PK24 1652.4 EUR

Antigen & Conjugate diluent (PBS, BSA, preservatives) (1 L)

MI20105 BioServUK 1 L Ask for price

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-100 EnoGene 250ul/管,100管/盒 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-100E EnoGene 250ul/管,100管/盒(EDTA-K2抗凝) 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-15 EnoGene 15ml/瓶 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-15E EnoGene 15ml/瓶(EDTA-K2抗凝) 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-30 EnoGene 30ml/瓶 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-30E EnoGene 30ml/瓶(EDTA-K2抗凝) 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-50 EnoGene 250ul/管,50管/盒 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type I

E16FXP055-50E EnoGene 250ul/管,50管/盒(EDTA-K2抗凝) 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type II

E16FXP056-100 EnoGene 250ul/管,100管/盒 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type II

E16FXP056-15 EnoGene 15ml/瓶 300 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type II

E16FXP056-30 EnoGene 30ml/瓶 566.67 EUR

Flowcytometry cell preservation solution, Type II

E16FXP056-50 EnoGene 250ul/管,50管/盒 300 EUR

VAHTS Blood Collection Tube for Cell-free DNA Preservation

N901 Vazyme 10 ml tube 127.2 EUR

Anti-LAG-3 (human) Monoclonal Antibody (11E3) (preservative free)

M02869 BosterBio 100ug 736.8 EUR

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Flat Bottom Tube (100 x 1 ml vials)

BSV-VTM-003 BioServUK 100 x 1 ml Ask for price

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Flat Bottom Tube  (500 x 1 ml vials)

BSV-VTM-004 BioServUK 500 x 1 ml Ask for price

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Flat Bottom Tube  (100 x 3 ml vials)

BSV-VTM-005 BioServUK 100 x 3 ml Ask for price

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Flat Bottom Tube  (500 x 3 ml vials)

BSV-VTM-006 BioServUK 500 x 3 ml Ask for price

Serum Diluent (PBS, protein stabiliser, detergent and preservative) (1 L)

MI20040 BioServUK 1 L Ask for price

Serum Diluent (PBS, protein stabiliser, detergent and preservative) (100 ml)

MI2040 BioServUK 100 ml Ask for price

anti Human ACE2 monoclonal antibody (clone AC384) (blocking) (preservative free)

BSV-COV-AB-26 BioServUK 100 ug Ask for price

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Conical Bottom Tube (100 x 3 ml vials)

BSV-VTM-001 BioServUK 100 x 3 ml Ask for price

Sterile Viral Transport and Preservation Medium; Conical Bottom Tube  (500 x 3 ml vials)

BSV-VTM-002 BioServUK 500 x 3 ml Ask for price

OAED00328-50UG - Anti-Toll-like receptor 2 (human) (TL2.1) (preservative free) Antibody

OAED00328-50UG Aviva Systems Biology 50ug 289 EUR

PAH Mixture

CLPS-B-5K Scientific Laboratory Supplies 1ML 225.6 EUR

Folin's Mixture

21700002-1 Bio-WORLD 100 mL 33.32 EUR

Folin's Mixture

21700002-2 Bio-WORLD 500 mL 134.97 EUR

Monoclonal Functional APRIL (mouse) Antibody, mAb (recombinant) (blocking) (preservative free), Clone: Apry-1-1

AMP00002G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Monoclonal Functional IL-33 (mouse) Antibody, mAb (recombinant) (blocking)(preservative free), Clone: Bondy-1-1

AMP00005G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Assay Diluent (Buffered saline with protein stabilisers, surfactant and 0.1 g/L Thiomersal preservative) (120 ml)

R1-02 BioServUK 120 ml Ask for price

Assay Diluent (Buffered saline with protein stabilisers, surfactant and 0.1 g/L Thiomersal preservative) (500 ml)

R1-04 BioServUK 500 ml Ask for price

FastSYBR Mixture

W0955-10 101Bio 10 ml 269 EUR

FastSYBR Mixture

W095525 101Bio 25 ml 649 EUR

UltraSYBR Mixture

W0957-1 101Bio 1 mL 69 EUR

UltraSYBR Mixture

W0957-5 101Bio 5 mL 199 EUR

Ceramides Mixture

T10760-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ceramides Mixture

T10760-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ceramides Mixture

T10760-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ceramides Mixture

T10760-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ceramides Mixture

T10760-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Carotenoid Mixture

T35983-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Carotenoid Mixture

T35983-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Carotenoid Mixture

T35983-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Carotenoid Mixture

T35983-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Carotenoid Mixture

T35983-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

ANTIOXIDANT MIXTURE

A126 PhytoTechnology Laboratories 10L 10.86 EUR

Eplivanserin (mixture)

HY-10792A MedChemExpress 5mg 198 EUR

Eplivanserin (mixture)

T11216-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Eplivanserin (mixture)

T11216-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Eplivanserin (mixture)

T11216-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Eplivanserin (mixture)

T11216-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Eplivanserin (mixture)

T11216-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

NTP Mixture (10mM)

ND0056 Bio Basic 0.5ml 110.11 EUR

NTP Mixture (25mM)

ND0057 Bio Basic 0.5ml 185.28 EUR

dNTP mixture (10mM)

DD0056 Bio Basic 0.5ml 75.66 EUR

dNTP mixture (25mM)

DD0057 Bio Basic 0.5ml 95.5 EUR

Monoclonal Functional Angiopoietin-2 (human) Antibody, mAb (recombinant) (blocking)(preservative free), Clone: Angy-1-4

AMCH00002G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

Monoclonal Functional Angiopoietin-2 Antibody,mAb (recombinant) (blocking)(preservative free), Clone: Angy-2-1

AMCH00004G Leading Biology 0.1mg 633.6 EUR

PE-Labeled Monoclonal Anti-FMC63 Antibody, Mouse IgG1 (Y45) (Site-specific conjugation) (Preservative free) DMF Filed

FM3-HPY53 ACROBIOSYSTEMS 25tests 2471.7 EUR

CASEIN MEAT MIXTURE

C03-106-10kg Alphabiosciences 10 kg 1221.6 EUR

CASEIN MEAT MIXTURE

C03-106-2kg Alphabiosciences 2kg 312 EUR

CASEIN MEAT MIXTURE

C03-106-500g Alphabiosciences 500 g 128.4 EUR

2×Taq PCR Mixture

E28IT0048 EnoGene 5×1ml 50.79 EUR

2.5 mM dNTP Mixture

K1040-10 ApexBio 10x1ml 70 EUR

2.5 mM dNTP Mixture

K1040-5 ApexBio 5x1ml 44 EUR

10 mM dNTP Mixture

K1041-1 ApexBio 1ml 40 EUR

10 mM dNTP Mixture

K1041-10 ApexBio 10x1ml 280 EUR

10 mM dNTP Mixture

K1041-5 ApexBio 5x1ml 160 EUR

25 mM dNTP Mixture

K1042-1 ApexBio 1ml 80 EUR

25 mM dNTP Mixture

K1042-10 ApexBio 10x1ml 560 EUR

25 mM dNTP Mixture

K1042-5 ApexBio 5x1ml 320 EUR

Universal qPCR Mixture

QPCR1000-UNIV Bio Basic 4X1.25ml 331.44 EUR

Silybin A,B (Mixture)

TBW01553 ChemNorm unit Ask for price

MS BASAL SALT MIXTURE

M524 PhytoTechnology Laboratories 100L 5.3 EUR

dNTP Mixture 2.5mM Each

11170038-1 Bio-WORLD 1 mL 88.76 EUR

dNTP Mixture 2.5mM Each

11170038-2 Bio-WORLD 2 mL 163.79 EUR

dNTP Mixture 2.5mM Each

11170038-3 Bio-WORLD 5 mL 365.12 EUR

DKW Basal Salt Mixture

CP007-010 GenDepot 10X1L 118.8 EUR

DKW Basal Salt Mixture

CP007-500 GenDepot 50L 151.2 EUR

DCR BASAL SALT MIXTURE

D146 PhytoTechnology Laboratories 10L 35.14 EUR

DKW BASAL SALT MIXTURE

D190 PhytoTechnology Laboratories 1000L 35.14 EUR

DCR BASAL SALT MIXTURE

C972 PhytoTechnology Laboratories 1EA 80.46 EUR

DCR Basal Salt Mixture

30630088-3 Bio-WORLD 25 L 21.7 EUR

DCR Basal Salt Mixture

30630088-4 Bio-WORLD 50 L 32.46 EUR

DKW Basal Salt Mixture

30630092-3 Bio-WORLD 25 L 25.26 EUR

DKW Basal Salt Mixture

30630092-4 Bio-WORLD 50 L 39.89 EUR

dNTP Mixture 10mM Each

11170035-1 Bio-WORLD 500 µL Ask for price

dNTP Mixture 10mM Each

11170035-2 Bio-WORLD 1 mL Ask for price

dNTP Mixture 10mM Each

11170035-3 Bio-WORLD 5 mL Ask for price

TM4G Basal Salt Mixture

30630138-2 Bio-WORLD 25 L 25.14 EUR

TM4G Basal Salt Mixture

30630138-3 Bio-WORLD 50 L 47.99 EUR

Panchrome Mixture (pappenheim)

P00805 Pfaltz & Bauer 25G 403.1 EUR

Ethanol:Water, 95:5 Mixture

40120791-1 Bio-WORLD 100 mL 16.48 EUR

Ethanol:Water, 95:5 Mixture

40120791-2 Bio-WORLD 500 mL 26.54 EUR

Ethanol:Water, 95:5 Mixture

40120791-3 Bio-WORLD 1 L 44.84 EUR

WHITE BASAL SALT MIXTURE

W898 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Aloin(mixture of A&B)

T5680-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Aloin(mixture of A&B)

T5680-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Aloin(mixture of A&B)

T5680-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Aloin(mixture of A&B)

T5680-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Aloin(mixture of A&B)

T5680-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

PARP Substrate Mixture 1

78366 BPS Bioscience 250 µl 220 EUR

PARP Substrate Mixture 2

78371 BPS Bioscience 250 µl 150 EUR

Xylene, mixture of isomers

GK8919-1L Glentham Life Sciences 1 l 64.8 EUR

Xylene, mixture of isomers

GK8919-500ML Glentham Life Sciences 500 ml 54 EUR

Xylene, mixture of isomers

GK8919-1 Glentham Life Sciences 1 23.8 EUR

Xylene, mixture of isomers

GK8919-500 Glentham Life Sciences 500 16.4 EUR

LITVAY BASAL SALT MIXTURE

L546 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

HELLER BASAL SALT MIXTURE

H393 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Tunicamycin 14:1 Mixture

T38081-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tunicamycin 14:1 Mixture

T38081-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tunicamycin 14:1 Mixture

T38081-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tunicamycin 14:1 Mixture

T38081-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tunicamycin 14:1 Mixture

T38081-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tunicamycin 15:1 Mixture

T38082-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tunicamycin 15:1 Mixture

T38082-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tunicamycin 15:1 Mixture

T38082-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tunicamycin 15:1 Mixture

T38082-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tunicamycin 15:1 Mixture

T38082-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Tunicamycin 17:1 Mixture

T38083-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Tunicamycin 17:1 Mixture

T38083-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Tunicamycin 17:1 Mixture

T38083-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Tunicamycin 17:1 Mixture

T38083-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Tunicamycin 17:1 Mixture

T38083-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

GAMBORG BASAL SALT MIXTURE

G768 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Cedrene mixture of isomers

C05920 Pfaltz & Bauer 250G 2010 EUR

Acetone:Alcohol, 50:50 Mixture

40170008-1 Bio-WORLD 500 mL 27.17 EUR

MS BASAL SALT MIXTURE (0.5x)

M153 PhytoTechnology Laboratories 10L 24.5 EUR

Thujone a+b mixture 70%

T12415 Pfaltz & Bauer 5ML 343.79 EUR

ANDERSON BASAL SALT MIXTURE

A267 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

CHU'S N6 BASAL SALT MIXTURE

C416 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

HKSOX-1m (5/6-mixture)

T39206-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

HKSOX-1m (5/6-mixture)

T39206-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

HKSOX-1m (5/6-mixture)

T39206-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

HKSOX-1m (5/6-mixture)

T39206-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

HKSOX-1m (5/6-mixture)

T39206-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Imipenem mixture w/cilastatin

I005-25MG TOKU-E 25 mg 538.8 EUR

Imipenem mixture w/cilastatin

I005-5MG TOKU-E 5 mg 162 EUR

Ganglioside GM2 Asialo Mixture

T38027-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GM2 Asialo Mixture

T38027-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GM2 Asialo Mixture

T38027-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GM2 Asialo Mixture

T38027-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GM2 Asialo Mixture

T38027-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ganglioside GM1 Asialo Mixture

T37295-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Ganglioside GM1 Asialo Mixture

T37295-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Ganglioside GM1 Asialo Mixture

T37295-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Ganglioside GM1 Asialo Mixture

T37295-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Ganglioside GM1 Asialo Mixture

T37295-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Ham's F-10 Nutrient Mixture

CM024-050 GenDepot 500ml 103.2 EUR

Ham's F-10 Nutrient Mixture

CM024-300 GenDepot 6x500ml 220.8 EUR

Ham's F-10 Nutrient Mixture

CM024-310 GenDepot 10x500ml 324 EUR
Konkretnie, obfitość rozpuszczalnych w wodzie monosacharydów, kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej i fenoli pochodzących z ligniny, zwłaszcza monomerów na bazie cynamylu, została zwiększona pod wpływem CS, ale obfitość n-alkanoli, kwasów tłuszczowych w wolnych lipidach i dikwasach oraz hydroksylu Kwasy tłuszczowe w związanych lipidach uległy zmniejszeniu zarówno pod CS, jak i CM.
Natomiast poprawka CB zwiększyła obfitość n-alkanoli, alkanów i steroli w wolnych lipidach, jednocześnie zwiększając różnorodność molekularną i grup funkcyjnych frakcji UWE i TSE. Ogólnie rzecz biorąc, krótkoterminowa zmiana pozostałości po uprawach zmieniła liczebność i różnorodność molekularną OM, głównie związaną z krótkożyciowymi frakcjami UWE i niestabilnymi TSE oraz zwiększoną ochroną biowęglową cząsteczek pochodzenia roślinnego, głównie w lipidach. W związku z tym zwracanie pozostałości po uprawach w postaci biowęgla może być zrównoważonym podejściem do zwiększania nie tylko puli SOM, ale także różnorodności molekularnej, także w glebach rolniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.