Dostępność metod długoterminowej ochrony wirusów ułatwia pozyskiwanie wirusów, które są potrzebne w wielu podstawowych i stosowanych badaniach wirusologicznych. Kriokonserwacja jest obecnie uważana za idealny sposób na długoterminowe zachowanie roślinnej plazmy zarodkowej. Ostatnie badania wykazały, że kriokonserwacja zapewniła wydajną i niezawodną metodę długoterminowej ochrony wirusów roślinnych.
W tym miejscu opisujemy szczegółowe procedury witryfikacji kropelkowej w celu długoterminowego zachowania wirusa rowkowania łodyg jabłoni (ASGV), który reprezentuje typ wirusów, które mogą atakować komórki merystematyczne wierzchołków pędów, oraz wirusa liściozwoju ziemniaka (PLRV), który jest wirus ograniczony do floemu, który nie infekuje merystemu wierzchołkowego. Kriokonserwacja końcówek pędów zapewnia korzystną strategię długoterminowej ochrony wirusów roślin.

Zastosowanie  polisacharydów śluzu roślinnego i modyfikacja ich właściwości techniczno-funkcjonalnych do konserwacji  produktów świeżych

Stosowanie jadalnej powłoki/folii w celu poprawy jakości i trwałości świeżych produktów jest starą, ale niezawodną i popularną metodą konserwacji. Ostatnio do przygotowania jadalnych opakowań (MEP) szeroko stosuje się śluzy pochodzenia roślinnego. Niniejszy przegląd skupia się na ostatnich badaniach, które charakteryzują śluzy z różnych roślin i analizują ich specyficzne zastosowania jako jadalnych opakowań do konserwowania owoców i warzyw. Omówiono zależności struktura-funkcja i odpowiadający im wpływ na właściwości błonotwórcze.
W niniejszym przeglądzie omówiono również modyfikacje addytywne właściwości techniczno-funkcjonalnych MEP. Posłowie do PE z różnych źródeł roślinnych skutecznie zapobiegają utracie jakości i poprawiają możliwość przechowywania różnych owoców i warzyw. Podsumowano mechanizmy konserwujące i podstawowe właściwości technologiczno-funkcjonalne posłów do PE wymagane do pakowania owoców i warzyw. Kluczowe odkrycia podsumowane w tym badaniu pomogą w promowaniu wykorzystania śluzów i zwrócą uwagę na inne nowatorskie zastosowania tego cennego polimeru.

 Wybór materiału  roślinnego , zbieranie, konserwowanie i przechowywanie w celu oceny zawartości DNA jądrowego

Teoretycznie każda tkanka roślinna dostarczająca nienaruszone jądra w wystarczającej ilości jest odpowiednia do oceny zawartości DNA jądrowego za pomocą cytometrii przepływowej (FCM). Chociaż z pewnością otwiera to szeroką gamę możliwych zastosowań FCM, zwłaszcza w porównaniu z klasycznymi technikami kariologicznymi ograniczonymi do tkanek z aktywnym podziałem komórek, selekcja i jakość tkanki mogą bezpośrednio wpływać na precyzję (a czasem nawet wiarygodność) pomiarów FCM. Zwykle wygodnie jest najpierw rozważyć cele badania, aby albo dążyć do jak największej dokładności szacunków(np. do wnioskowania o wielkości genomu, wykrywania między innymi homoploidalnej wewnątrzspecyficznej zmienności wielkości genomu, aneuploidii) lub do decydowania, że ​​histogramy o rozsądnej rozdzielczości dostarczają wystarczających informacji (np. badanie przesiewowe poziomu ploidii w obrębie jednego gatunku modelowego).
Plant preservatie mixture
Plant preservatie mixture
W tym miejscu znajduje się zestaw wytycznych dotyczących najlepszych praktyk dotyczących wyboru optymalnej tkanki roślinnej do analizy FCM, pobierania próbek materiału oraz konserwacji i przechowywania materiału. Ponadto omówiono czynniki potencjalnie zagrażające jakości oszacowań FCM zawartości jądrowego DNA i interpretacji danych.

Ekstrakty roślinne  jako alternatywne dodatki do  ochrony nasienia

Ochrona plemników jest kluczowym czynnikiem sukcesu technologii wspomaganego rozrodu (ART) u ludzi, zwierząt gospodarskich i dzikich zwierząt. Niezależnie od stosowanego rozcieńczalnika i warunków przechowywania, obróbka i konserwacja nasienia negatywnie wpływa na jakość nasienia. Co więcej, stres oksydacyjny, który często pojawia się podczas przechowywania nasienia, znacznie ogranicza funkcje plemników i upośledza zdolność do zapłodnienia plemników poprzez wywoływanie uszkodzeń oksydacyjnych białek, lipidów i kwasów nukleinowych. Ekstrakty roślinne pojawiły się ostatnio jako tanie i naturalne źródło dodatków do konserwacji i poprawy funkcji plemników podczas przechowywania nasienia.
Niniejsza praca dostarcza aktualnych informacji na temat wykorzystania tych naturalnych związków jako alternatywnych dodatków do konserwacji nasienia u 13 gatunków zwierząt, w tym ludzi. Przedstawiono szczegółowy opis wpływu 45 gatunków roślin, należących do 28 rodzin, na funkcję plemników podczas przechowywania nasienia. Przedstawiono zastosowany materiał roślinny i metodę ekstrakcji, dawkowanie, możliwe skutki toksyczne i właściwości przeciwdrobnoustrojowe.

Membrana  mimetyczna liści roślin  z kontrolowaną przepuszczalnością gazu dla efektywnej  konserwacji  łatwo psujących się produktów

Około jedna trzecia światowej żywności jest tracona i marnowana każdego roku, wraz z nadmierną emisją dwutlenku węgla, utylizacją i innymi problemami środowiskowymi. Gnicie łatwo psujących się produktów, takich jak owoce i warzywa, stanowi największy odsetek odpadów spożywczych ze względu na ich krótki okres przydatności do spożycia. Atmosfera przechowywania (H 2 O, O 2 , CO 2 ) odgrywa kluczową rolę w procesie konserwacji i może regulować fizjologiczny metabolizm roślin i wzrost drobnoustrojów.
W tej pracy wprowadzono łatwą i biomimetyczną strategię konserwacji żywności w temperaturze pokojowej, wykorzystującą PLLA (poli(kwas l-mlekowy)) lub porowate mikrosfery chitozanu jako „przełączniki” gazu lub „szparki” w błonie szelakowej do regulacji O 2 , Przepuszczalność CO2 i  H2O oraz selektywność CO2 O2  . Powłoki powierzchniowe na owocach lub foliach opakowaniowych przygotowanych w ramach tej strategii wykazują wyjątkowe właściwości konserwujące na pięciu wybranych modelowych owocach o różnym metabolizmie oddechowym.
Te materiały hybrydowe mogą skutecznie kontrolować przepuszczalność gazów (O 2 , CO 2 i H 2 O) oraz selektywność CO 2 / O 2  poprzez dodawanie różnych ilości porowatych mikrosfer lub osadzanie małych cząsteczek funkcjonalnych, które wykazują doskonałe właściwości przeciwutleniające, przeciwdrobnoustrojowe, wodne. odporne i wielokrotnego użytku właściwości. Ta strategia kontroli przenikania gazu ma ogromny potencjał w konserwacji żywności, a także w innych zastosowaniach, w których wymagana jest kontrolowana atmosfera.

Zmiana biowęgla ze słomy zwiększyła różnorodność molekularną i lepszą  ochronę materii organicznej  pochodzenia  roślinnego  w wyekstrahowanych frakcjach pola ryżowego

Chociaż biowęgiel wzmocnił sekwestrację węgla i stabilność materii organicznej gleby (SOM), słabo zbadano zmiany w organicznym składzie cząsteczkowym w glebach zmienionych biowęglem. W badaniu porównano zmiany składu cząsteczkowego wierzchniej warstwy gleby niełuskanej 2 lata po zmianach w ekwiwalencie 10 t ha -1  OC ze słomą kukurydzianą niepoddaną obróbce (CS), obornikową (CM) i zwęgloną (CB) ze słomą kukurydzianą bez zmian (CK). Topsoil SOM był kolejno ekstrahowany ultraczystą wodą (UWE), rozpuszczalnikiem (TSE), hydrolizą zasadową (BHY) i utlenianiem CuO (CUO), a związki molekularne w tych wyekstrahowanych frakcjach wykrywano ilościowo metodą GC/MS.
W porównaniu do CK zawartość SOC wzrosła odpowiednio o 12% w CS i CM oraz o 36% w CB. Obfitość frakcji zarówno UWE, jak i CUO wzrosła, ale TSE pozostało niezmienione w CS i CM, podczas gdy BHY niezmienione w CS, ale wzrosło o > 60% odpowiednio w CM i CB. Pod CB w stosunku do CS i CM, liczebność frakcji TSE i BHY znacznie wzrosła, ale UWE i CUO pozostały niezmienione.

Plant Preservative Mixture

PCT01 Plant Cell Technology 30 ml 108 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT02 Plant Cell Technology 100 ml 898.8 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT03 Plant Cell Technology 250 ml 372 EUR

Plant Preservative Mixture

PCT04 Plant Cell Technology 500 ml 540 EUR

Plant Preservative Mixture PPM

PCT05 Plant Cell Technology 1000 ml 958.8 EUR

Plant Sterol Mixture

MBS393634-25mg MyBiosource 25mg 390 EUR

Plant Sterol Mixture

MBS393634-5x25mg MyBiosource 5x25mg 1355 EUR

White Plant Salt Mixture

TS1015-5L EWC Diagnostics 1 unit 6.22 EUR

Nitsch Plant Salt Mixture

TS1013-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 28.92 EUR

CHU (N6) Plant Salt Mixture

TS1103-5L EWC Diagnostics 1 unit 12.52 EUR

Gamborg B5 Plant Salt Mixture

TS1014-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.46 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.53 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.76 EUR

DKW / Juglans Plant Salt Mixture

TS1115-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.96 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture

TS1005-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.81 EUR

CARNIVOROUS PLANT BASAL SALT MIXTURE

C1935 PhytoTechnology Laboratories 10L 31.63 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 13 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1102-5L EWC Diagnostics 1 unit 5.68 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 11.42 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-25L EWC Diagnostics 1 unit 19.16 EUR

Schenk & Hildebrandt Plant Salt Mixture

TS1116-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.91 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

De Greef & Jacobs Plant Salt Mixture

TS1114-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.87 EUR

Anderson Rhododendron Plant Salt Mixture

TS1016-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.25 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-3 Glycomatrix 25 L 22.81 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture

30630056-4 Glycomatrix 50 L 41.24 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.65 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.16 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1109-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.61 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 9.4 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-25L EWC Diagnostics 1 unit 15.96 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1110-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.08 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.09 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.04 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1111-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-25L EWC Diagnostics 1 unit 17.33 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1112-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.12 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-25L EWC Diagnostics 1 unit 16.91 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/

TS1118-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.37 EUR

LLOYD & MCCOWN WOODY PLANT BASAL MIXTURE

L154 PhytoTechnology Laboratories 100L 31.63 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-10X1L EWC Diagnostics 1 unit 10.99 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-25L EWC Diagnostics 1 unit 18.08 EUR

Chée & Pool (C2D) Vitis Plant Salt Mixture

TS1113-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.78 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-2 Glycomatrix 25 L 20.57 EUR

Carnivorous Plant (Nepenthes) Basal Salt Mixture

30630089-3 Glycomatrix 50 L 23.19 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ CaCl2

TS1004-5L EWC Diagnostics 1 unit 4.89 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-3 Glycomatrix 25 L 20.18 EUR

McCown Woody Plant Basal Salt Mixture, w/ Vitamins

30630057-4 Glycomatrix 50 L 34.22 EUR

Murashige & Skoog Plant Salt Mixture w/ CaCl2, Inositol & Thiam

TS1017-5L EWC Diagnostics 1 unit 5.63 EUR

Pig Interleukin-8 Preservative Antibody (Preservative Free)

GWB-Q00710 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA100 Plant Cell Technology 500g 144 EUR

Supreme Plant Tissue Culture Grade Agar

PCTA500 Plant Cell Technology 1000g 180 EUR

CEA Ag(Preservative-free)

MBS539600-1mg MyBiosource 1mg 805 EUR

CEA Ag(Preservative-free)

MBS539600-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3460 EUR

Kathon CG Preservative, 25ML

X129-25ML Arbor Assays 25ML 59 EUR

RAT SERUM:Preservative Free

MBS238209-10mL MyBiosource 10mL 455 EUR

RAT SERUM:Preservative Free

MBS238209-5x10mL MyBiosource 5x10mL 1880 EUR

Sample Preservative Fluid

TRI-C82L1 TRI Biotech 1000mL 705.6 EUR

Sample Preservative Fluid

TRI-C82M1 TRI Biotech 200mL 146.16 EUR

Sample Preservative Fluid

TRI-C82S1 TRI Biotech 100mL 80.64 EUR

CA 125 protein (preservative free)

30-AC21P Fitzgerald 50 KU 525 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238201-5mL MyBiosource 5mL 220 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238201-5x5mL MyBiosource 5x5mL 750 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238202-10mL MyBiosource 10mL 250 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238202-5x10mL MyBiosource 5x10mL 950 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238203-50mL MyBiosource 50mL 625 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238203-5x50mL MyBiosource 5x50mL 2635 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238204-100mL MyBiosource 100mL 845 EUR

MOUSE SERUM:Preservative Free

MBS238204-5x100mL MyBiosource 5x100mL 3620 EUR

CA 125 Ag protein (preservative free)

MBS536593-50KUnits MyBiosource 50KUnits 685 EUR

CA 125 Ag protein (preservative free)

MBS536593-5x50KUnits MyBiosource 5x50KUnits 2930 EUR

RABBIT SERUM:Preservative Free

MBS238207-20mL MyBiosource 20mL 190 EUR

RABBIT SERUM:Preservative Free

MBS238207-5x20mL MyBiosource 5x20mL 675 EUR

RABBIT SERUM:Preservative Free

MBS238208-100mL MyBiosource 100mL 230 EUR

RABBIT SERUM:Preservative Free

MBS238208-5x100mL MyBiosource 5x100mL 800 EUR

RAT ANTI MOUSE CD8:Preservative Free

MBS210176-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

RAT ANTI MOUSE CD8:Preservative Free

MBS210176-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

CD70 antibody (Preservative Free)

10R-CD70bHUP Fitzgerald 100 ug 1364 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC25P Fitzgerald 1 mg 491 EUR

CEA protein (Preservative-free)

30-AC30P Fitzgerald 500 ug 442 EUR

Rat CD3 Antibody (Preservative Free)

GWB-48DAC8 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD79b Preservative Free (BCR-Ig beta)

MBS600290-02mg MyBiosource 0.2mg 875 EUR

CD79b Preservative Free (BCR-Ig beta)

MBS600290-5x02mg MyBiosource 5x0.2mg 3790 EUR

CD79b Preservative Free (BCR-Ig beta)

MBS603208-01mg MyBiosource 0.1mg 605 EUR

CD79b Preservative Free (BCR-Ig beta)

MBS603208-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2565 EUR

Urine - Normal - Preservative Added

MBS170566-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

GUINEA PIG SERUM:Preservative Free

MBS238199-5mL MyBiosource 5mL 190 EUR

GUINEA PIG SERUM:Preservative Free

MBS238199-5x5mL MyBiosource 5x5mL 675 EUR

RAT ANTI MOUSE JAM-C:Preservative Free

MBS224707-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

RAT ANTI MOUSE JAM-C:Preservative Free

MBS224707-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI RAT CD44:Preservative Free

MBS210260-1mg MyBiosource 1mg 805 EUR

MOUSE ANTI RAT CD44:Preservative Free

MBS210260-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3440 EUR

CD70 antibody (Preservative Free)

MBS530997-01mg MyBiosource 0.1mg 650 EUR

CD70 antibody (Preservative Free)

MBS530997-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 2775 EUR

CEA Ag protein (Preservative-free)

MBS538355-05mg MyBiosource 0.5mg 585 EUR

CEA Ag protein (Preservative-free)

MBS538355-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2485 EUR

Placental Lactogen protein (Preservative-free) (> 95% pure)

30C-CP1015 Fitzgerald 1 mg 220 EUR

Placental Lactogen protein (Preservative-free) (> 95% pure)

MBS537012-1mg MyBiosource 1mg 325 EUR

Placental Lactogen protein (Preservative-free) (> 95% pure)

MBS537012-5x1mg MyBiosource 5x1mg 1305 EUR

Specimen Preservation Reagent

DA0970 Daan Gene 100 test/kit Ask for price

Aqua-Tec Water Preservation Cell - PK4

WAT1200 Scientific Laboratory Supplies PK4 625.05 EUR

KIR Antibody (PreservativeFree)

GWB-3B9012 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD8 Antibody (PreservativeFree)

GWB-1DA60C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD44 Antibody (Preservative Free)

GWB-86549D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD5 Antibody (PreservativeFree)

GWB-ECFEF3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD115 no BSA or Preservatives, Antibody

GWB-C882D2 GenWay Biotech 0.2 mg Ask for price

Rat CD25 Antibody (Preservative Free)

GWB-D9C55C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

MOUSE ANTI HUMAN CD8:Preservative Free

MBS210126-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD8:Preservative Free

MBS210126-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI RAT CD161:Preservative Free

MBS210150-1mg MyBiosource 1mg 805 EUR

MOUSE ANTI RAT CD161:Preservative Free

MBS210150-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3440 EUR

Specimen Preservative Medium Base (SP

M300-100G EWC Diagnostics 1 unit 10.99 EUR

CD10 Antibody (PreservativeFree)

GWB-3DBF3E GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD90 Antibody (PreservativeFree)

GWB-48C679 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD161 Antibody (Preservative Free)

GWB-5122AB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

BLTR Antibody (PreservativeFree)

GWB-552F4A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD35 Antibody (PreservativeFree)

GWB-24D332 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD41 Antibody (PreservativeFree)

GWB-12A0C0 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

VEGF Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q01162 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD44 Antibody (PreservativeFree)

GWB-8C6885 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD58 Antibody (PreservativeFree)

GWB-98657F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD23 Antibody (PreservativeFree)

GWB-986660 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD56 Antibody (PreservativeFree)

GWB-9967B1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD38 Antibody (PreservativeFree)

GWB-A74948 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

LAT1 Antibody (PreservativeFree)

GWB-4C6AB7 GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price

CD80 Antibody (PreservativeFree)

GWB-6D37E9 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Tnf Alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-77764A GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD59 Antibody (PreservativeFree)

GWB-7E2B8C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD91 Antibody (PreservativeFree)

GWB-FB878D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD39 Antibody (PreservativeFree)

GWB-BCD310 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD122 Antibody (Preservative Free)

GWB-E06C6D GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD94 Antibody (PreservativeFree)

GWB-E3277C GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD95 Antibody (PreservativeFree)

GWB-C7B1BC GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD36 Antibody (PreservativeFree)

GWB-CF5945 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD27 Antibody (PreservativeFree)

GWB-D2C33B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

MOUSE ANTI HUMAN CD38:Preservative Free

MBS210116-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD38:Preservative Free

MBS210116-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD59:Preservative Free

MBS210120-1mg MyBiosource 1mg 1320 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD59:Preservative Free

MBS210120-5x1mg MyBiosource 5x1mg 5760 EUR

MOUSE ANTI HUMAN VEGF:Preservative Free

MBS224630-05mg MyBiosource 0.5mg 805 EUR

MOUSE ANTI HUMAN VEGF:Preservative Free

MBS224630-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 3440 EUR

Goat anti Human CCL15:Preservative Free

MBS226081-01mg MyBiosource 0.1mg 440 EUR

Goat anti Human CCL15:Preservative Free

MBS226081-5x01mg MyBiosource 5x0.1mg 1805 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD10:Preservative Free

MBS210164-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

RAT ANTI HUMAN TNF ALPHA:Preservative Free

MBS210165-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

RAT ANTI HUMAN TNF ALPHA:Preservative Free

MBS210165-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD80:Preservative Free

MBS210200-1mg MyBiosource 1mg 1120 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD80:Preservative Free

MBS210200-5x1mg MyBiosource 5x1mg 4875 EUR

MOUSE ANTI PIG TNF ALPHA:Preservative Free

MBS210239-05mg MyBiosource 0.5mg 690 EUR

MOUSE ANTI PIG TNF ALPHA:Preservative Free

MBS210239-5x05mg MyBiosource 5x0.5mg 2930 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD41:Preservative Free

MBS210248-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD41:Preservative Free

MBS210248-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD35:Preservative Free

MBS210254-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD35:Preservative Free

MBS210254-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD56:Preservative Free

MBS210257-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD56:Preservative Free

MBS210257-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD36:Preservative Free

MBS210263-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD36:Preservative Free

MBS210263-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD27:Preservative Free

MBS210268-INQUIRE MyBiosource INQUIRE Ask for price

MOUSE ANTI HUMAN CD90:Preservative Free

MBS210281-1mg MyBiosource 1mg 775 EUR

MOUSE ANTI HUMAN CD90:Preservative Free

MBS210281-5x1mg MyBiosource 5x1mg 3310 EUR

Tegosept 25kg Fly Food Preservative - EACH

FLY1288 Scientific Laboratory Supplies EACH 3410.1 EUR

CD226 Antibody (PreservativeFree)

GWB-3D598E GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11a Antibody (PreservativeFree)

GWB-5B5BDB GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD195 Antibody (PreservativeFree)

GWB-20CDF1 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11b Antibody (PreservativeFree)

GWB-22905B GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Pig Tnf alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-31ED8D GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD247 Antibody (PreservativeFree)

GWB-32DE87 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Rat CD172a Antibody (Preservative Free)

GWB-13C938 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD326 Antibody (PreservativeFree)

GWB-Q01059 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD160 Antibody (PreservativeFree)

GWB-940D2F GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD147 Antibody (PreservativeFree)

GWB-95FBF3 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

Pig Tnf alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-96D870 GenWay Biotech 0.5 mg Ask for price

CD123 Antibody (PreservativeFree)

GWB-A675F2 GenWay Biotech 0.25 mg Ask for price

Rat Cd8 alpha Antibody (Preservative Free)

GWB-A90083 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD229 Antibody (PreservativeFree)

GWB-AE5B46 GenWay Biotech 1 mg Ask for price

CD11c Antibody (PreservativeFree)

GWB-4D373F GenWay Biotech 0.1 mg Ask for price
Konkretnie, obfitość rozpuszczalnych w wodzie monosacharydów, kwasów organicznych o niskiej masie cząsteczkowej i fenoli pochodzących z ligniny, zwłaszcza monomerów na bazie cynamylu, została zwiększona pod wpływem CS, ale obfitość n-alkanoli, kwasów tłuszczowych w wolnych lipidach i dikwasach oraz hydroksylu Kwasy tłuszczowe w związanych lipidach uległy zmniejszeniu zarówno pod CS, jak i CM.
Natomiast poprawka CB zwiększyła obfitość n-alkanoli, alkanów i steroli w wolnych lipidach, jednocześnie zwiększając różnorodność molekularną i grup funkcyjnych frakcji UWE i TSE. Ogólnie rzecz biorąc, krótkoterminowa zmiana pozostałości po uprawach zmieniła liczebność i różnorodność molekularną OM, głównie związaną z krótkożyciowymi frakcjami UWE i niestabilnymi TSE oraz zwiększoną ochroną biowęglową cząsteczek pochodzenia roślinnego, głównie w lipidach. W związku z tym zwracanie pozostałości po uprawach w postaci biowęgla może być zrównoważonym podejściem do zwiększania nie tylko puli SOM, ale także różnorodności molekularnej, także w glebach rolniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.