Wdrukowywanie genomowe to proces znakowania epigenetycznego, który skutkuje ekspresją monoalleliczną podzbioru genów. Wiele z tych „wdrukowanych” genów u myszy i ludzi jest zaangażowanych we wzrost i rozwój embrionalny i pozazarodkowy, a niektóre mają wpływ na metabolizm przez całe życie. Podczas rozwoju ssaków genom przechodzi fale (prze)programowania metylacji DNA i innych znaczników epigenetycznych. Zaburzenia w tych zdarzeniach mogą powodować zaburzenia imprintingu i upośledzać rozwój. Zakłócenie wielomiejscowego nadruku (MLID) to stan, w którym defekty nadruku dotykają więcej niż jednego miejsca.
Chociaż większość przypadków z MLID ma cechy kliniczne charakterystyczne dla jednego zaburzenia imprintingu. Defekty imprintingu występują również w ciążach „trzonowych”, które charakteryzują się bardzo upośledzonym rozwojem embrionalnym, a także w innych formach zaburzeń reprodukcji, które klinicznie objawiają się jako niepłodność lub wczesna utrata ciąży.
Warianty patogenne niektórych genów kodujących białka matczynego kompleksu podkorowego (SCMC), kompleksu wielobiałkowego w oocytach ssaków, są odpowiedzialne za rzadką podgrupę pieprzyków, dwurodzicielski kompletny pieprzyk bąbelkowy (BiCHM) i inne niekorzystne skutki rozrodcze które były związane ze zmienionym stanem imprintingu oocytu, zarodka i (lub) łożyska. Odkrycie, że defekty w cytoplazmatycznym kompleksie białkowym mogą mieć poważny wpływ na metylację genomu w krytycznych momentach rozwoju gamet lub wczesnego zarodka, ma szersze implikacje wykraczające poza te stosunkowo rzadkie zaburzenia.
Oznacza to możliwość niekorzystnej fizjologii matki, odżywiania lub wspomaganego rozrodu, które mogą powodować defekty epigenetyczne w genach wdrukowanych lub innych. Tutaj dokonujemy przeglądu kluczowych kamieni milowych we wzorcowaniu metylacji DNA w żeńskiej linii zarodkowej i zarodku skupiając się na ludziach. Przedstawiamy przegląd ostatnich ustaleń dotyczących deficytów metylacji DNA powodujących BiCHM, MLID i wczesne zatrzymanie embrionalne. Podsumowujemy również zidentyfikowane mutacje SCMC w odniesieniu do wczesnego zatrzymania embrionalnego, BiCHM i MLID.

Badania przesiewowe i identyfikacja  sekwencji DNA specyficznych dla samicy u jesiotra oktaploidalnego  przy użyciu genomiki  porównawczej   z wysokoprzepustowym sekwencjonowaniem

W tym badaniu, przy użyciu porównawczych podejść genomicznych z danymi z wysokoprzepustowego sekwencjonowania, zidentyfikowano sześć kandydatów na sekwencje DNA specyficzne dla samicy oktaploidalnego jesiotra amurskiego (Acipenser schrenckii). Ich specyficzność została potwierdzona tradycyjną metodą PCR. Dwie z tych sekwencji specyficznych dla płci zostały również zweryfikowane jako specyficzne dla samic u innych ośmiu gatunków jesiotra i dwóch jesiotrów hybrydowych. Zidentyfikowane fragmenty DNA specyficzne dla samicy sugerują, że rodzina Acipenseridae ma system determinujący płeć ZZ/ZW. Jednak jedna z dwóch sekwencji DNA została usunięta u niektórych jesiotrów, takich jak jesiotr sterlet (Acipenser ruthenus), Beluga (Huso huso) i Kaluga (H. dauricus).
Różnica sekwencji specyficznych dla płci wśród jesiotrów wskazuje, że istnieją różne regiony specyficzne dla płci wśród gatunków jesiotra. Badanie to nie tylko dostarczyło sekwencji DNA specyficznych dla płci do zarządzania, konserwacji i badań mechanizmów determinacji płci u jesiotrów, ale także potwierdziło zdolność przepływu pracy do identyfikacji sekwencji DNA specyficznych dla płci u gatunków poliploidalnych o złożonych genomach.

Geny Hox ujawniają zmiany w  genomowym  DNA  hybryd allotetraploidalnych pochodzących od Carassius auratus red var. ( samica ) × Cyprinus carpio L. (samiec)

Czynniki transkrypcyjne Hox są głównymi regulatorami rozwoju zwierząt. Choć wysoce konserwatywne, mogą przyczyniać się do tworzenia nowych cech biologicznych po modyfikacji, na przykład podczas tworzenia gatunków hybrydowych, potencjalnie służąc w ten sposób jako specyficzne gatunkowo markery molekularne. Tutaj systematycznie badaliśmy ewolucję sekwencji genomowych loci Hox w sztucznej linii allotetraploidalnej (4nAT, 4n = 200) pochodzącej z karpia czerwonego ( ♀, RCC, 2n = 100) × karp pospolity ( ♂, CC, 2n = 100) krzyżówka i jej rodzice (RCC i CC).
 • Amplifikacja PCR dała 23 różne fragmenty genu Hox ze 160 klonów w 4nAT, 22 fragmenty z 90 klonów w RCC i 19 fragmentów z 90 klonów w CC.
 • Dopasowanie sekwencji genów HoxA3a i HoxC10a wskazuje zarówno na dziedziczenie, jak i utratę ojcowskiego genomowego DNA w 4nAT. Gen HoxA5a z 4nAT składał się z dwóch podtypów z RCC i dwóch podtypów z CC, co wskazuje, że rekombinacja homologiczna wystąpiła w genomie hybrydowym 4nAT.
 • Co więcej, 4nAT niósł genomową pseudogenizację w loci HoxA10b i HoxC13a. Co ciekawe, nowy typ genu HoxC9a został znaleziony w 4nAT jako hybrydowa sekwencja CC i RCC poprzez rekombinację w regionie intronowym.
 • Wyniki ujawniły wpływ genów Hox podczas poliploidyzacji u ryb hybrydowych. Dane dostarczyły wglądu w ewolucję genomów kręgowców i mogą być korzystne dla programów sztucznej hodowli.
Bovine genomic DNA Female, 100µg
Bovine genomic DNA Female, 100µg

Geny Hox ujawniają  zmienność genomowego  DNA  w tetraploidalnych hybrydach pochodzących od Carassius auratus red var. ( kobieta ) × Megalobrama amblycephala (mężczyzna)

Hybrydy allotetraploidalne F1 (4nF1) (AABB, 4n = 148) wytworzono z odległej hybrydyzacji Carassius auratus red var. (RCC) (AA, 2n = 100) ( ♀) × Megalobrama amblycephala (BSB) (BB, 2n = 48) ( ♂). Doniesiono, że klastry genów Hox są wysoce konserwatywne wśród roślin i kręgowców. W tym badaniu zbadaliśmy organizację genomową klastrów genów Hox w allotetraploidalnych hybrydach F1 i ich rodzicach, aby zbadać proces poliploidyzacji.
W hybrydach 4nF1 były trzy kopie genów Hox, dwie kopie w RCC i jedna kopia w BSB. Ponadto w niektórych genach Hox z 4nF1 zaobserwowano wyraźną zmienność i pseudogenizację.
Nasze wyniki ujawniają wpływ poliploidyzacji na organizację i ewolucję skupisk genów Hox u ryb, a także wyjaśniają niektóre aspekty ewolucji genomu kręgowców.

Wpływ doustnej ekspozycji na bisfenol A na ekspresję genów i globalną   metylację  genomowego  DNA w prostacie, żeńskim  gruczole sutkowym i macicy szczurów NCTR Sprague-Dawley.

Bisfenol A (BPA), przemysłowa substancja chemiczna stosowana w produkcji żywic poliwęglanowych i epoksydowych, wiąże się z jądrowym receptorem estrogenowym z powinowactwem 4-5 rzędów wielkości niższym niż estradiol. Wcześniej informowaliśmy, że „wysoki BPA” [100 000 i 300 000 µg/kg masy ciała (mc)/dzień], ale nie „niski BPA” (2,5-2700 µg/kg mc/dzień), wywoływał wyraźne niekorzystne skutki w NCTR Sprague- Szczury Dawley pobierały pokarm codziennie od 6 dnia ciąży do 90 dnia po urodzeniu (PND).

Control Genomic DNA - Dog Female

D1734999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Female

D1334999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Horse Female

D1O34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Human Female

D1234999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Rabbit Female

D1834999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Porcine Female

D1934999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Chicken Female

D1C34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Hamster Female

D1H34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Guinea Pig Female

D1G34999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Female

D1534999-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Female

D1534999-Cy-G02 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Bovine Male

D1B34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA Kit

20-abx098076 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Human Genomic DNA

BIO-35025 Bioline 500µl @ 200ng/µl Ask for price

Human Genomic DNA 

X11000 EpiGentek
 • Ask for price
 • 235.40 EUR
 • 0.2 ml
 • 0.2 ml

Soil Genomic DNA Kit

K1411-250 Biovision each 673.2 EUR

Soil Genomic DNA Kit

K1411-50 Biovision each 379.2 EUR

Plant Genomic DNA Kit

20-abx098077 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Micro Genomic DNA Kit

20-abx098242 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 393.60 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Blood Genomic DNA Kit

abx098868-50rxns Abbexa 50 rxns 326.4 EUR

Plant Genomic DNA Kit

abx294004-50preps Abbexa 50 preps 477.6 EUR

Yeast Genomic DNA Kit

K1414-250 Biovision each 673.2 EUR

Yeast Genomic DNA Kit

K1414-50 Biovision each 379.2 EUR

Animal Genomic DNA Kit

abx294005-100preps Abbexa 100 preps 627.6 EUR

Animal Genomic DNA Kit

abx294005-50preps Abbexa 50 preps 477.6 EUR

Insect Genomic DNA Kit

K1412-250 Biovision each 673.2 EUR

Insect Genomic DNA Kit

K1412-50 Biovision each 379.2 EUR

Fungal Genomic DNA Kit

K1415-250 Biovision each 673.2 EUR

Fungal Genomic DNA Kit

K1415-50 Biovision each 379.2 EUR

Mollusc Genomic DNA Kit

K1413-250 Biovision each 673.2 EUR

Mollusc Genomic DNA Kit

K1413-50 Biovision each 379.2 EUR

Human Brain Genomic DNA  

X11001 EpiGentek
 • Ask for price
 • 77.00 EUR
 • 10 µg
 • 10 ul

Bacteria Genomic DNA Kit

20-abx098080 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Genomic DNA Isolation Kit

55R-1362 Fitzgerald 50 assays 462 EUR

Genomic DNA Isolation Kit

K281-50 Biovision each 326.4 EUR

Genomic DNA Isolation Kit

K2118-50 ApexBio 50 assays 385.2 EUR

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52065 Bioline 10 preps Ask for price

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52066 Bioline 50 preps Ask for price

ISOLATE II Genomic DNA Kit

BIO-52067 Bioline 250 preps Ask for price

FFPE Tissue Genomic DNA Kit

abx098866-50rxns Abbexa 50 rxns 326.4 EUR

Control Genomic DNA - Rat Male

D1434999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Dog Male

D1734999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Marine Animal Genomic DNA Kit

20-abx098079 Abbexa
 • 126.00 EUR
 • 292.80 EUR
 • 2 rxns
 • 50 rxns

Sera-Xtracta Genomic DNA Kit

29429140 Scientific Laboratory Supplies EACH 574.8 EUR

Control Genomic DNA - Mouse Male

D1334999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Horse Male

D1O34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Human Male

D1234999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

AccuRT Genomic DNA Removal Kit

G488 ABM 200 Reactions 98.4 EUR

Control Genomic DNA - Rabbit Male

D1834999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Porcine Male

D1934999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Chicken Male

D1C34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Control Genomic DNA - Hamster Male

D1H34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA Kit (No RNase A)

20-abx098862 Abbexa
 • 477.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Plant Genomic DNA extraction buffer

20-abx098075 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 126.00 EUR
 • 100 ml
 • 1.2 ml

Bacterial Genomic DNA Isolation Kit

K309-100 Biovision each 451.2 EUR

Genomic DNA Extraction Maxi KitPlant

FYG104-10P Yeastern Biotech 10 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction Maxi KitPlant

FYG104-25P Yeastern Biotech 25 Preps Ask for price

Zenoprep Genomic DNA Purification Kit

Z2004-400 GenDepot 400 preps 660 EUR

Zenoquick Genomic DNA Purification Kit

Z2003-200 GenDepot 200 preps 757.2 EUR

Genomic DNA Extraction and Purification

EP10012 Neuromics 100 Tests 606 EUR

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-300P Yeastern Biotech 300 Preps Ask for price

Genomic DNA Extraction KitAnimal Tissue

FYG102-50P Yeastern Biotech 50 Preps Ask for price

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Lung

D1434152 Biochain 100 ug 286 EUR

Blood Genomic DNA Kit (0.1-20 ml)

abx098074-For200mlBlood Abbexa For 200 ml Blood 427.2 EUR

Blood Genomic DNA Kit (0.1-20 ml)

abx098074-For50mlBlood Abbexa For 50 ml Blood 260.4 EUR

Blood Genomic DNA Kit (5-250 ul)

20-abx098078 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Brain

D1434035 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Heart

D1434122 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Liver

D1434149 Biochain 100 ug 286 EUR

Control Genomic DNA - Guinea Pig Male

D1G34999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

T-Pro Genomic DNA Midi Kit (20)

RB94-NGM020 T-Pro Biotechnology 20preps/kit 266.4 EUR

T-Pro Genomic DNA Mini Kit (100)

RB94-NGS100 T-Pro Biotechnology 100preps/kit 255.6 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Lung

D1334152 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Kidney

D1434142 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Testis

D1434260 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Thymus

D1434264 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Corn

D1634330 Biochain 10 ug 212 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Rice

D1634360 Biochain 10 ug 212 EUR

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-100 101Bio - Ask for price

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-5 101Bio - Ask for price

5-min. Genomic DNA Prep for PCR

P930-500 101Bio - Ask for price

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Brain

D1334035 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Heart

D1334122 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Liver

D1334149 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Stomach

D1434248 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Wheat

D1634390 Biochain 10 ug 212 EUR

Plant Genomic DNA Kit(No RNase A)

20-abx098863 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Blood Genomic DNA Kit (No RNase A)

20-abx098864 Abbexa
 • 460.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 200 rxns
 • 50 rxns

Rapid Blood Genomic DNA Extraction Kit

BT4782 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Rapid Yeast Genomic DNA Extraction Kit

BS8227 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Kidney

D1334142 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Spleen

D1334246 Biochain 100 ug 286 EUR

Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Male

D1534999-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Orange

D1634340 Biochain 10 ug 212 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Potato

D1634350 Biochain 10 ug 212 EUR

Rapid Fungal Genomic DNA Isolation Kit

FT71415 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Plant Tissue Genomic DNA Isolation Kit

K316-100 Biovision each 451.2 EUR

Fully CpG Methylated Human Genomic DNA

X10000 EpiGentek 10 µg/100 µl Ask for price

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4780 Bio Basic 10Preps 82.84 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4781 Bio Basic 50Preps 151.36 EUR

Rapid Animal Genomic DNA Extraction Kit

AT4782 Bio Basic 250preps 425.4 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Stomach

D1334248 Biochain 100 ug 286 EUR

Easy3-Plant Genomic DNA Isolation Kit

FYG503-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

Easy3-Plant Genomic DNA Isolation Kit

FYG503-500P Yeastern Biotech 500 Preps Ask for price

Rapid Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8225 Bio Basic 50Preps 91.97 EUR

Mammalian Cell Genomic DNA Isolation Kit

K967-100 Biovision each 457.2 EUR

Nucleon BACC3 Genomic DNA Extraction Kit

RPN8512 Scientific Laboratory Supplies EACH 484.8 EUR

Bacteria Genomic DNA Kit (No RNase A)

abx098240-50rxns Abbexa 50 rxns 276 EUR

96 Well Lung Tumor Genomic DNA Plate

D8235152-1 Biochain 1 plate 328 EUR

96 Well Colon Tumor Genomic DNA Plate

D8235090-1 Biochain 1 plate 328 EUR

Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Male

D1534999-Cy-G01 Biochain 100 ug 170 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Arabidopsis

D1634310 Biochain 10 ug 547 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Arabidopsis

D1634310-5 Biochain 5 ug 286 EUR

Genomic DNA Extraction Mini KitPlant Tissue

FYG103-100P Yeastern Biotech 100 Preps Ask for price

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88503 Bio Basic 50Preps 140.39 EUR

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88504 Bio Basic 100preps 204.7 EUR

One-4-All Genomic DNA Miniprep Kit

BS88505 Bio Basic 250preps 393.55 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: A431

D1255801 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Hela

D1255811 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Raji

D1255840 Biochain 100 ug 245 EUR

96 Well Breast Tumor Genomic DNA Plate

D8235086-1 Biochain 1 plate 328 EUR

96 Well Stomach Tumor Genomic DNA Plate

D8235248-1 Biochain 1 plate 328 EUR

Food and Fodder Security Genomic DNA Kit

abx098241-50rxns Abbexa 50 rxns 376.8 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: Jurkat

D1255815 Biochain 100 ug 245 EUR

Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Soy bean

D1634370 Biochain 10 ug 212 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Lung

D2235152 Biochain 2 ug 960 EUR

Mouse Tail Genomic DNA Extraction Kit(250)

M9100-250 GenDepot 250 prep 643.2 EUR

gRazor, Genomic DNA Removal Enzyme Mix(5X)

R5800-100 GenDepot 100ul 360 EUR

gRazor, Genomic DNA Removal Enzyme Mix(5X)

R5800-500 GenDepot 500ul 1372.8 EUR

T-Pro Plant Genomic DNA Midi Kit (20)

RB94-PGM020 T-Pro Biotechnology 20preps/kit 266.4 EUR

T-Pro Plant Genomic DNA Mini Kit (100)

RB94-PGS100 T-Pro Biotechnology 100preps/kit 266.4 EUR

Blood Genomic DNA Kit (with Magnetic Stand)

abx098867-50rxns Abbexa 50 rxns 360 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Colon

D2235090 Biochain 2 ug 960 EUR

LumiPure genomic DNA from AnySample Kit, 50

21573 Lumiprobe 50 preps 129.6 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Breast

D2235086 Biochain 2 ug 960 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Uterus

D2235274 Biochain 2 ug 960 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: K 562

D1255820 Biochain 100 ug 245 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Stomach

D2235248 Biochain 2 ug 960 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (200prep)

FAGDC-001-1 Favorgen 200 preps 244.8 EUR

FavorPrep Genomic DNA Clean-Up Kit (50prep)

FAGDC-001 Favorgen 50 preps 154.8 EUR

One-tube Plant Genomic DNA Extraction Kit

PT71816 Bio Basic 100preps 105.67 EUR

One-tube Plant Genomic DNA Extraction Kit

PT71817 Bio Basic 500Preps, 500prep 242.7 EUR

Adapter Female Luer To Female

P628 Scientific Laboratory Supplies EACH 8.4 EUR

FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Pancreas

D2235188 Biochain 2 ug 960 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (50prep)

FAPGK-001 Favorgen 50 preps 189.6 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

FAPGK-001-1 Favorgen 100 preps 244.8 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Mini Kit (200prep)

FAPGK-001-2 Favorgen 200 preps 328.8 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (10prep)

FAPGK-002 Favorgen 10 preps 241.2 EUR

Plant Genomic DNA Extraction Maxi Kit (24prep)

FAPGK-002-1 Favorgen 24 preps 380.4 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (100prep)

FABGK-100 Favorgen 100 preps 198 EUR

Blood Genomic DNA Extraction Mini Kit (300prep)

FABGK-300 Favorgen 300 preps 319.2 EUR

Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: MCF 7

D1255830 Biochain 100 ug 245 EUR

One-Tube Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8413 Bio Basic 100preps 94.72 EUR

One-Tube Bacteria Genomic DNA Isolation Kit

BS8414 Bio Basic 500Preps, 500prep 198.85 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle

D1434171 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Small Intestine

D1434226 Biochain 100 ug 286 EUR

Marine Animal Genomic DNA Kit (No RNase A)

abx298012-50rxns Abbexa 50 rxns 276 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle

D1334171 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Small Intestine

D1334226 Biochain 100 ug 286 EUR

Genomic DNA - Lupus: Lung, from a single donor

D1236152Lup Biochain 50 ug 504 EUR

LumiPure genomic DNA Blood and Buccal Kit, 50

21553 Lumiprobe 50 preps 116.4 EUR

96 Well Plate Blood Genomic DNA Miniprep Kit

BT92031 Bio Basic 2Plates, 192prep 210.85 EUR

96 Well Plate Blood Genomic DNA Miniprep Kit

BT92032 Bio Basic 5Plates, 480prep 389.9 EUR

96 Well Plate Yeast Genomic DNA Miniprep Kit

BS8357 Bio Basic 2XPlates, 192prep 234.6 EUR

Genomic DNA - Lupus: Colon, from a single donor

D1236090Lup Biochain 50 ug 512 EUR

Genomic DNA - Lupus: Heart, from a single donor

D1236122Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Lupus: Liver, from a single donor

D1236149Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Asthma: Lung, from a single donor

D1236152Ld-1 Biochain 50 ug 489 EUR

Blood genomic DNA extraction and purification kit

K1443-100 Biovision each 574.8 EUR

Genomic DNA - Lupus: Kidney, from a single donor

D1236142Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Lupus: Spleen, from a single donor

D1236246Lup Biochain 50 ug 504 EUR

Genomic DNA - Lupus: Uterus, from a single donor

D1236274Lup Biochain 50 ug 504 EUR
 1. Efekty „wysokiego BPA” częściowo pokrywały się z efektami etynyloestradiolu (EE2, 0,5 i 5,0 µg/kg mc/dzień).
 2. Aby dalej ocenić potencjał „niskiego BPA” do wywoływania skutków biologicznych, tutaj oceniliśmy globalną metylację genomowego DNA i ekspresję genów w prostacie i żeńskich gruczołach sutkowych, tkankach zidentyfikowanych wcześniej jako potencjalne cele BPA oraz macicy, wrażliwej na estrogen- wrażliwa tkanka.
 3. Obie dawki modulowanej ekspresji genów EE2, w tym znane geny reagujące na estrogeny, oraz globalne dane dotyczące ekspresji genów PND 4 wykazały częściowe nakładanie się efektów „wysokiego BPA” z efektami EE2.
 4. Dawki „niskie BPA” modulowały ekspresję kilku genów; jednak brak odpowiedzi na dawkę zmniejsza prawdopodobieństwo, że zmiany te były przyczynowo związane z leczeniem.
 5. Wyniki te są zgodne z wynikami toksyczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.