W tym miejscu mieliśmy na celu ocenę skuteczności klinicznej nowego zautomatyzowanego zestawu testów immunologicznych HISCL SARS-CoV-2 Antigen zaprojektowanego do wykrywania białka nukleokapsydu (N) w koronawirusie 2 ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2). Ten zestaw zawiera zautomatyzowane systemy detekcji chemiluminescencji. Analiza Western blot potwierdziła, że ​​przeciwciała anty-SARS-CoV wykryły białka SARS-CoV-2N.
Określono najlepszy wskaźnik odcięcia i sprawność kliniczną zbadano przy użyciu 115 próbek surowicy uzyskanych od 46 pacjentów z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) i 69 osób, u których wynik testu na obecność COVID-19 był ujemny w wyniku ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT -qPCR). Zestaw testowy HISCL Antigen wykazał czułość 95,4% i 16,6% w próbkach z liczbą kopii odpowiednio >100 i <99.
Zestaw nie reagował krzyżowo z ludzkimi koronawirusami powodującymi sezonowe przeziębienie i grypę, a u żadnej z 69 osób bez COVID-19 nie zdiagnozowano pozytywnych wyników. Co ważne, 81,8% próbek o niskim obciążeniu wirusem (<50 liczby kopii) zostało zdiagnozowanych jako negatywne. W związku z tym stosowanie zestawów do oznaczania antygenu HISCL może zmniejszyć ryzyko nadmiernej diagnozy w porównaniu z testami RT-qPCR. Opracowany tutaj szybki i wysokowydajny zestaw testów HISCL SARS-CoV-2 Antigen okazał się odpowiedni do badań przesiewowych zakaźnego COVID-19 i może pomóc w opanowaniu pandemii.
EnzyChrom Catalase Assay Kit
EnzyChrom Catalase Assay Kit

Duży kamień z rogów jelenia zdiagnozowany i leczony u bezobjawowego pacjenta za pomocą punktowego testu moczu „Kidney Injury Test ( Kit )”  : opis przypadku

Test na uszkodzenie nerek (KIT) Stone-Score zapewnia obiektywną miarę obciążenia kamieniami. W przeciwieństwie do przesycenia moczu, skala KIT Stone-Scores ocenia leżącą u podłoża chorobę kamieni, a nie skład substancji rozpuszczonych w moczu. Przedstawiamy przypadek 43-letniej kobiety bez wywiadu kamicy nerkowej, u której wykonano planowy, dobrowolny test KIT, u której po nieoczekiwanym, znacznie podwyższonym wyniku stwierdzono duży kamień nerkowy staghorn. Ten scenariusz kliniczny wskazuje na potencjalne przyszłe zastosowanie nieinwazyjnego testu KIT dla moczu jako niezawodnego, nieinwazyjnego narzędzia do wykrywania i monitorowania kamicy moczowej.

Ocena zgodności między testem na żywych komórkach heteromeru GluN1-GluN2  a testem zestawu   biochip monomeru  GluN1  na wykrywanie autoprzeciwciał anty-NMDAR

Przeciwciała przeciwko receptorowi N-metylo-d-asparaginianu (NMDAR) są najczęściej wykrywane w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu związanym z autoprzeciwciałami. Przeciwzapalenie mózgu przeciwko NMDAR dotyka głównie młode kobiety z potworniakiem jajnika, w tym psychozę o ostrym lub podostrym początku, drgawki, zaburzenia świadomości, mimowolne ruchy dyskinetyczne, dysfunkcję autonomiczną i inne. Diagnoza opiera się na wykryciu autoprzeciwciał przeciwko NMDAR w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Autoprzeciwciało rozpoznaje konformacyjny epitop receptora NMDA.
  • Receptory NMDA zawierają heterotetramery GluN1 (NR1) i GluN2/3 (NR2/3), w których GluN1 jest niezbędny do tworzenia funkcjonalnych receptorów na błonie synaptycznej w mózgu.
  • W ten sposób autoprzeciwciała są wykrywane przy użyciu neuronów lub komórek hodowli wyrażających receptory konformacyjne na ich błonie komórkowej, naturalnej postaci w mózgu.
  • Przeciwciała wykryte jako antygeny przy użyciu sztucznych komórek wyrażających monopodjednostkę GluN1 są szeroko stosowane w teście przeciwciał anty-NMDAR.
  • W niniejszym badaniu porównano dwa systemy wykrywania, test oparty na żywych komórkach z wykorzystaniem komórek nerki ludzkiego zarodka (HEK) 293 wyrażających zarówno GluN1 jak i GluN2B oraz dostępny w handlu system biochipów komórek HEK z monotransfekcją GluN1.
  • W rezultacie obie metody były równoważne, a cechy kliniczne obu grup były podobne, co sugeruje, że oba testy mają jednakowe znaczenie kliniczne.

Charakterystyka enzymatyczna dehydrogenazy D-mleczanowej i zastosowanie w  zestawie do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej

Dehydrogenaza D-mleczanowa (D-LDH) jest szeroko stosowana do klinicznego wykrywania aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT). Jest kluczowym enzymem w zestawach do wykrywania ALT, a jego właściwości enzymatyczne bezpośrednio determinują czułość i dokładność takich zestawów. W tym badaniu sekwencja kodująca  dehydrogenazę D-mleczanową (WP_011543503,  ld LDH) pochodzącą z Lactobacillus delbrueckii  została uzyskana z bazy danych NCBI przez eksplorację genów.
Ld LDH wyrażono i oczyszczono w  Escherichia coli i scharakteryzowano jego aktywność enzymatyczną, parametry kinetyczne, optymalną temperaturę i pH. Ponadto przebadano stabilizatory, w tym cukry, poliole, aminokwasy, niektóre sole, białka i polimery, aby poprawić stabilność  ldLDH podczas liofilizacji i przechowywania . Na koniec przetestowano zestaw oparty na  ld LDH, aby określić, czy enzym ma potencjalne zastosowania kliniczne.
Wyniki wykazały, że  ld LDH miał aktywność właściwą 1864 U/mg,  wartość Km 1,34 mM  , optymalną temperaturę reakcji 55°C i optymalne pH między 7,0 a 7,5. Gdy jako stabilizator zastosowano sacharozę lub asparaginę, liofilizowany  ld LDH pozostawał stabilny w 37°C przez > 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności enzymatycznej. Wyniki te wskazują, że  ld LDH posiada wysoką aktywność i stabilność. Wyniki testu przy użyciu zestawu testowego ALT przygotowanego z  ld LDH były zgodne z wynikami zestawów komercyjnych, ze względnym odchyleniem <5%. Wyniki te wskazują, że  ldLDH spełnił podstawowe wymagania dotyczące testów ALT, kładąc podwaliny pod rozwój nowych zestawów ALT o potencjalnych zastosowaniach klinicznych.

Test reakcji łańcuchowej polimerazy  z kroplami  do wykrywania pomniejszego klonu  KIT  D816V w ostrej białaczce szpikowej u dzieci, w szczególności wykazujących transkrypty RUNX1-RUNX1T1

Mutacja KIT D816V w eksonie 17 została szczególnie zgłoszona jako jeden ze słabych czynników prognostycznych w ostrej białaczce szpikowej u dzieci (AML) z RUNX1-RUNX1T1. Dokładna częstotliwość i wpływ prognostyczny mniejszych klonów KIT ​​D816V w momencie rozpoznania nie były badane. W tym badaniu zbadano mniejsze klony i zbadano znaczenie prognostyczne mutacji KIT D816V u pacjentów pediatrycznych. W konsekwencji zidentyfikowano 24 mutacje KIT D816V (7,2%) u 335 pacjentów pediatrycznych, a 12 z 24 wykryto tylko metodą cyfrowej reakcji łańcuchowej polimerazy kropelkowej.
Wszystkich 12 pacjentów ograniczono do pacjentów z podstawowym czynnikiem wiążącym (CBF)-AML. 5-letnie przeżycie wolne od zdarzeń pacjentów z mutacją KIT D816V było znacznie gorsze niż pacjentów bez mutacji KIT D816V (44,1% [95% przedział ufności (CI), 16,0%-69,4%] vs. 74,7% [95% CI, 63,0%-83,2%] wartość p = odpowiednio 0,02). Całkowite przeżycie 5-letnie nie różniło się między obiema grupami (odpowiednio 92,9% [95% CI, 59,0%-NA vs. 89,7% [95% CI, 69,6%-96,8%] p = 0,607). W tym badaniu potwierdzono mniejsze klony KIT D816V u pacjentów z CBF-AML, a KIT D816V uznano za czynnik ryzyka nawrotu u pacjentów z AML RUNX1-RUNX1T1-dodatnim.

Kliniczne zastosowanie czynników badania krwi w chorobie Alzheimera: poprawa przewidywania odkładania się amyloidu w mózgu za pomocą zestawu QPLEX  TM Alz  plus  test

Choroba Alzheimera (AD) jest główną przyczyną demencji, a wiele badań skupiało się na znalezieniu skutecznych biomarkerów krwi do dokładnej diagnozy tej choroby. Przewidywanie odkładania się amyloidu mózgowego jest uważane za klucz do diagnozy AD, ponieważ odkładanie amyloidu mózgowego jest cechą charakterystyczną patogenezy AD.

EnzyChrom Catalase Assay Kit

ECAT-100 BioAssay Systems 100 349 EUR

EnzyChrom ADP Assay Kit

E2ADP-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom Kinase Assay Kit

EKIN-400 BioAssay Systems 400 309 EUR

EnzyChrom Starch Assay Kit

E2ST-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Malate Assay Kit

EMAL-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Formate Assay Kit

EFOR-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

EnzyChrom Glucose Assay Kit

EBGL-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom Ethanol Assay Kit

ECET-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom Choline Assay Kit

ECHO-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Citrate Assay Kit

ECIT-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Lactate Assay Kit

ECLC-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom Lactose Assay Kit

ELAC-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom Sucrose Assay Kit

ESUC-100 BioAssay Systems 100 499.2 EUR

EnzyChrom Ammonia Assay Kit

ENH3-100 BioAssay Systems 100 379 EUR

EnzyChrom Acetate Assay Kit

EOAC-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Oxalate Assay Kit

EOXA-100 BioAssay Systems 100 589 EUR

EnzyChrom Maltose Assay Kit

EMLT-100 BioAssay Systems 100 389 EUR

EnzyChrom Fumarase Assay Kit

EFMR-100 BioAssay Systems 100 559 EUR

EnzyChrom Fructose Assay Kit

EFRU-100 BioAssay Systems 100 499.2 EUR

EnzyChrom Fumarate Assay Kit

EFUM-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Glycerol Assay Kit

EGLY-200 BioAssay Systems 200 429 EUR

EnzyChrom Creatine Assay Kit

EC0-100 BioAssay Systems 100 tests 449 EUR

EnzyChrom Aspa0ate Assay Kit

EASP-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Glycogen Assay Kit

E2GN-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Inve0ase Assay Kit

EIVT-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom Xanthine Assay Kit

EXAN-100 BioAssay Systems 100 369 EUR

EnzyChrom Pyruvate Assay Kit

EPYR-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

EnzyChrom Sorbitol Assay Kit

ESBT-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom Galactose Assay Kit

EGAL-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Glutamine Assay Kit

EGLN-100 BioAssay Systems 100 499 EUR

EnzyChrom Glutamate Assay Kit

EGLT-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom Aconitase Assay Kit

EACO-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom Histamine Assay Kit

EHIS-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom Lactulose Assay Kit

ELTL-100 BioAssay Systems 100 602.4 EUR

EnzyChrom Succinate Assay Kit

ESNT-100 BioAssay Systems 100 629 EUR

EnzyChrom Glycolysis Assay Kit

ECGL-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom Isocitrate Assay Kit

ECIC-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Adipolysis Assay Kit

EAPL-200 BioAssay Systems 200 409 EUR

EnzyChrom Creatinine Assay Kit

E2CT-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

EnzyChrom Hexokinase Assay Kit

EHXK-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom Cholesterol Assay Kit

ECCH-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Phospholipd Assay Kit

EPLP-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

EnzyChrom Formaldehyde Assay Kit

EHCHO-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Acetaldehyde Assay Kit

EACT-100 BioAssay Systems 100 349 EUR

EnzyChrom Adipogenesis Assay Kit

EAPG-200 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom Triglyceride Assay Kit

ETGA-200 BioAssay Systems 200 449 EUR

EnzyChrom Oxaloacetate Assay Kit

EOAA-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

EnzyChrom GSH/GSSG Assay Kit

EGTT-100 BioAssay Systems 100 359 EUR

EnzyChrom NAD/NADH Assay Kit

E2ND-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom Urea Assay Kit III

EUR3-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

EnzyChrom Acetylcholine Assay Kit

EACL-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom Phenylalanine Assay Kit

EPHE-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

EnzyChrom Neuraminidase Assay Kit

ENEU-100 BioAssay Systems 100 539 EUR

EnzyChrom Glucose Assay Kit II

EGL2-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom NADP/NADPH Assay Kit

ECNP-100 BioAssay Systems 100 537.6 EUR

EnzyChrom NADP/NADPH Assay Kit

E2NP-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom Glucose Assay Kit III

EGL3-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom α-Amylase Assay Kit

ECAM-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

EnzyChrom Coenzyme A Assay Kit

ECOA-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom™ Creatine Assay Kit

ECRT-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom D-Lactate Assay Kit

EDLC-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Ketone Body Assay Kit

EKBD-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom L-Alanine Assay Kit

EALA-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

EnzyChrom Sialic Acid Assay Kit

ESLA-100 BioAssay Systems 100 519 EUR

EnzyChrom D-Mannitol Assay Kit

EMNT-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

EnzyChrom Ascorbic Acid Assay Kit

EASC-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

EnzyChrom AF Cholesterol Assay Kit

E2CH-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom Glucose Oxidase Assay Kit

EGOX-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

EnzyChrom Creatine Kinase Assay Kit

ECPK-100 BioAssay Systems 100 539 EUR

EnzyChrom Pyruvate Kinase Assay Kit

EPRK-100 BioAssay Systems 100 519 EUR

EnzyChrom Xanthine Oxidase Assay Kit

EXOX-100 BioAssay Systems 100 369 EUR

EnzyChrom Phospholipase D Assay Kit

EPPD-100 BioAssay Systems 100 389 EUR

EnzyChrom Monoamine Oxidase Assay Kit

EMAO-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

EnzyChrom D-Amino Acid Assay Kit

EDAA-100 BioAssay Systems 100 499 EUR

EnzyChrom Free Fatty Acid Assay Kit

EFFA-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

EnzyChrom Alanine Transaminase Assay Kit

EALT-100 BioAssay Systems 100 369 EUR

EnzyChrom Superoxide Dismutase Assay Kit

ESOD-100 BioAssay Systems 100 389 EUR

EnzyChrom Malate Dehydrogenase Assay Kit

EMDH-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

EnzyChrom Glutahione Peroxidase Assay Kit

EGPX-100 BioAssay Systems 100 349 EUR

EnzyChrom Aspa0ate Transaminase Assay Kit

EASTR-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

EnzyChrom Aldehyde Dehydrogenase Assay Kit

EADH-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

EnzyChrom Intestinal Permeability Assay Kit

EIPM-100 BioAssay Systems 100 796.8 EUR

EnzyChrom HDL and LDL/VLDL Assay Kit

EHDL-100 BioAssay Systems 100 519 EUR

EnzyChrom Nitric Oxide Synthase Assay Kit

ENOS-100 BioAssay Systems 100 459 EUR

EnzyChrom Glucose-6-Phosphate Assay Kit

EG6P-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

EnzyChrom AF HDL and LDL/VLDL Assay Kit

E2HL-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

Catalase Assay Kit

abx294001-96tests Abbexa 96 tests 388.8 EUR

Catalase Assay Kit

abx298827-100Assays Abbexa 100 Assays 492 EUR

Catalase Assay Kit

EGQA0075 EnoGene 100 tests 145 EUR

Catalase Assay Kit

55R-1525 Fitzgerald 100 assays 453 EUR

Catalase Assay Kit

MBS480420-1Kit MyBiosource 1Kit 1075 EUR

Catalase Assay Kit

MBS480420-5x1Kit MyBiosource 5x1Kit 4925 EUR

EnzyChrom Peanut ELISA Kit

EPNT-100 BioAssay Systems 100 718.8 EUR

EnzyChrom Gliadin ELISA Kit

EGLD-100 BioAssay Systems 100 718.8 EUR

EnzyChrom L-Amino Acid Kit

ELAA-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

Catalase Assay

TBS2006 Tribioscience 1000 tests 178 EUR

EnzyChrom Glutathione Reductase Kit

ECGR-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294001-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294001-20g Abbexa 20 µg 200 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294001-50g Abbexa 50 µg 225 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294077-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294077-20g Abbexa 20 µg 350 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit

abx294077-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Catalase (CAT) Assay Kit

abx298827-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Catalase (CAT) Assay Kit

abx298827-20g Abbexa 20 µg 275 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit

abx298827-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Catalase Activity Assay Kit

GWB-AXR353 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Catalase Microplate Assay Kit

DLSM0061 DL Develop 100 Assays 297.5 EUR

Catalase Microplate Assay Kit

MBS8243260-100Assays MyBiosource 100Assays 390 EUR

Catalase Microplate Assay Kit

MBS8243260-5x100Assays MyBiosource 5x100Assays 1705 EUR

Catalase Microplate Assay Kit

RDSM061 Reddot Biotech 100 Assays 297.5 EUR

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-M-48T Elabscience Biotech 48T 12 EUR

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-M-96T Elabscience Biotech 96T 150 EUR

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-M-each Elabscience Biotech each Ask for price

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-S-100Assays Elabscience Biotech 100 Assays 150 EUR

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-S-50Assays Elabscience Biotech 50 Assays 12 EUR

Catalase -CAT- Activity Assay Kit

E-BC-K031-S-each Elabscience Biotech each Ask for price

Catalase (CAT) Activity Assay Kit

MBS9718961-480Tests MyBiosource 480Tests 280 EUR

Catalase (CAT) Activity Assay Kit

MBS9718961-5x480Tests MyBiosource 5x480Tests 1230 EUR

Catalase (CAT) Activity Assay Kit

MBS9718961-96Tests MyBiosource 96Tests 190 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit (Ultraviolet)

SH0023 Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 100T/96Sample 138 EUR

Catalase (CAT) Colorimetric Assay Kit

MBS2556989-48Test MyBiosource 48Test 230 EUR

Catalase (CAT) Colorimetric Assay Kit

MBS2556989-48Tests MyBiosource 48Tests 230 EUR

Catalase (CAT) Colorimetric Assay Kit

MBS2556989-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 1145 EUR

Catalase (CAT) Colorimetric Assay Kit

MBS2556989-96Test MyBiosource 96Test 250 EUR

Catalase (CAT) Colorimetric Assay Kit

MBS2556989-96Tests MyBiosource 96Tests 250 EUR

EnzyChrom Monoamine Oxidase Inhibitor Screening Kit

EIMO-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

Soil Catalase (S-CAT) Assay Kit

SH0109 Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 50T/24Sample 300 EUR

Catalase (CAT)assay kit (Visible light)

BC013-100T96S ELK Biotech 100T/96S 110 EUR

Catalase (CAT) Assay Kit (Visible light)

SH0659 Jiaxing Korain Biotech Ltd (BT Labs) 100T/96Sample 200 EUR

EnzyChrom Nitric Oxide Synthase Inhibitor Screening Kit

EINO-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

Catalase (CAT) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU603292-96T Biomatik Corporation 96T 1048.8 EUR

Catalase (CAT) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU603295-96T Biomatik Corporation 96T 772.8 EUR

Catalase (CAT) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU603340-96T Biomatik Corporation 96T 993.6 EUR

Catalase -CAT- Activity Fluorometric Assay Kit

E-BC-F006-500Assays Elabscience Biotech 500 Assays 960 EUR

Catalase -CAT- Activity Fluorometric Assay Kit

E-BC-F006-96T Elabscience Biotech 96T 3 EUR

Catalase -CAT- Activity Fluorometric Assay Kit

E-BC-F006-each Elabscience Biotech each Ask for price

Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit

MBS2567662-500Tests MyBiosource 500Tests 830 EUR

Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit

MBS2567662-5x100Tests MyBiosource 5x100Tests 3830 EUR

Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit

MBS2567662-5x96Test MyBiosource 5x96Test 1615 EUR

Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit

MBS2567662-96Test MyBiosource 96Test 355 EUR

Catalase (CAT) Activity Fluorometric Assay Kit

MBS2567662-96Tests MyBiosource 96Tests 355 EUR

Catalase (CAT) assay kit (Visible light method)

MBS2540413-100Assays MyBiosource 100Assays 250 EUR

Catalase (CAT) assay kit (Visible light method)

MBS2540413-100Tests MyBiosource 100Tests 250 EUR

Catalase (CAT) assay kit (Visible light method)

MBS2540413-50Assays MyBiosource 50Assays 230 EUR

Catalase (CAT) assay kit (Visible light method)

MBS2540413-50Tests MyBiosource 50Tests 230 EUR

Catalase (CAT) assay kit (Visible light method)

MBS2540413-5x100Assays MyBiosource 5x100Assays 1145 EUR

Catalase Activity Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2177-100 ApexBio 100 assays 427 EUR

Catalase Activity Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K773-100 Biovision each 502.8 EUR

Amplite® Fluorimetric Catalase Assay Kit *Red Fluorescence*

11306-200Tests AAT Bioquest 200 Tests 222 EUR

CheKine™ Micro Catalase (CAT) Activity Assay Kit

KTB1040-each Abbkine each Ask for price

CheKine™ Micro Catalase (CAT) Activity Assay Kit

KTB1040-480T Abbkine 480 T 229 EUR

CheKine™ Micro Catalase (CAT) Activity Assay Kit

KTB1040-96T Abbkine 96 T 79 EUR

Catalase Antibody

B0836-100ul Assay Biotech 100μl 217 EUR

Catalase Antibody

B0836-50ul Assay Biotech 50μl 143.5 EUR

Catalase Antibody

C30030-100ul Assay Biotech 100μl 217 EUR

Catalase Antibody

C30030-50ul Assay Biotech 50μl 143.5 EUR

OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric

STA-339 Cell Biolabs 500 assays 670 EUR

OxiSelect™ Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric)

STA-341 Cell Biolabs 96 assays 595 EUR

Catalase Activity Assay, Catalog: MA-0143

MA-0143 Akrivis Bio 100 wells 305 EUR

OxiSelect Catalase Activity Assay Kit, Fluorometric, Trial Size

STA-339-T Cell Biolabs 50 assays 477.6 EUR

OxiSelect Catalase Activity Assay Kit (Colorimetric), Trial Size

STA-341-T Cell Biolabs 20 assays 435.6 EUR

CheKine™ Micro Soil Catalase(S-CAT) Activity Assay Kit

KTB4050-48T Abbkine 48 T 69 EUR

CheKine™ Micro Soil Catalase(S-CAT) Activity Assay Kit

KTB4050-96T Abbkine 96 T 119 EUR

CheKine™ Micro Soil Catalase(S-CAT) Activity Assay Kit

KTB4050-each Abbkine each Ask for price

Catalase (Phospho-Tyr386) Cell-Based ELISA Kit

CBP1975 Assay Biotech 1Kit 350 EUR

Catalase (Phospho-Tyr386) Antibody

A0836-100ul Assay Biotech 100μl 217 EUR

Catalase (Phospho-Tyr386) Antibody

A0836-50ul Assay Biotech 50μl 143.5 EUR

Human Catalase AssayMax™ ELISA Kit

EC4208-1 AssayPro 96 Well Plate 425 EUR

Human Catalase AssayLite Antibody (RPE Conjugate)

32716-05151 AssayPro 150 ug 513.6 EUR

Human Catalase AssayLite Antibody (APC Conjugate)

32716-05161 AssayPro 150 ug 513.6 EUR

Human Catalase AssayLite Antibody (FITC Conjugate)

32716-05141 AssayPro 150 ug 513.6 EUR

Human Catalase AssayLite Antibody (PerCP Conjugate)

32716-05171 AssayPro 150 ug 565.2 EUR

Human Catalase AssayLite™ Antibody (RPE Conjugate)

11241-05051 AssayPro 150 ug 370 EUR

Human Catalase AssayLite™ Antibody (APC Conjugate)

11241-05061 AssayPro 150 ug 370 EUR

Human Catalase AssayLite™ Antibody (FITC Conjugate)

11241-05041 AssayPro 150 ug 370 EUR

Human Catalase AssayLite™ Antibody (PerCP Conjugate)

11241-05071 AssayPro 150 ug 410 EUR

Cow Catalase (CAT) Enzyme

abx082462-100l Abbexa 100 µl 162.5 EUR

Cow Catalase (CAT) Enzyme

abx082462-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Cow Catalase (CAT) Enzyme

abx082462-200l Abbexa 200 µl 500 EUR

Rat Catalase(CAT) enzyme activity ELISA Kit

SL1084Ra_1 Sunlong - Ask for price

Human Catalase AssayLite Antibody (FITC, RPE, APC, PerCP Conjugate)

11241-05081 AssayPro 1 x 75 ug, 3 x 30 ug 702 EUR

Human Catalase (CAT)ELISA Kit (Enzyme activity)

SL2701Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx073353-10kDa50mg Abbexa 10 kDa; 50 mg 325 EUR

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx073353-20kDa50mg Abbexa 20 kDa; 50 mg 225 EUR

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx073353-5kDa50mg Abbexa 5 kDa; 50 mg 3550 EUR

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx078001-100l Abbexa 100 µl 2150 EUR

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx078001-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Human Catalase (CAT) Enzyme (Active)

abx078001-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Catalase Activity Kit

SKT-215-192 Stressmarq 2 plates of 96 wells 544.8 EUR
  • Wcześniej odkryto biomarkery krwi umożliwiające przewidywanie odkładania się amyloidu w mózgu, a ponadto podjęto dalsze wysiłki w celu zwiększenia ich czułości i swoistości.
  • W tym badaniu przeanalizowaliśmy czynniki badania krwi (BTF), które można powszechnie zmierzyć podczas badań kontrolnych u 149 uczestników z prawidłowymi funkcjami poznawczymi, 87 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i 64 pacjentów z klinicznie zdiagnozowaną demencją AD z obrazowaniem amyloidu mózgu Dane dostępne.
  • Wykazaliśmy, że cztery czynniki wśród regularnych kontrolnych badań krwi, kortyzolu, stosunku triglicerydów do cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości, aminotransferazy alaninowej i wolnej trijodotyroniny, wykazały istotną różnicę lub korelację z odkładaniem amyloidu w mózgu.
  • Ponadto stworzyliśmy model predykcyjny dla dodatniej tomografii emisyjnej związku Pittsburgh B-pozytonów, wykorzystując BTF i wcześniej odkryte biomarkery krwi, panel biomarkerów zestawu QPLEX TM  Alz plus , a obszar pod krzywą został znacznie zwiększony do 0,845% przy 69,4% czułość i 90,6% swoistość.
  • Wyniki te pokazują, że BTF mogą być stosowane jako ko-biomarkery oraz że wysoce zaawansowany model predykcyjny dla odkładania się płytek amyloidowych można osiągnąć poprzez łączne zastosowanie różnych biomarkerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.