0

Oddzielenie supernatantu i fazy stałej próbki przez mikrowirowanie

Wykonać mikrowirowanie zgodnie z opisem poniżej, a po zakończeniu ostrożnie odmierzyć pipetą górną część ciekłego roztworu (supernatant) do oddzielnej probówki. Osad można ponownie zawiesić w wybranym buforze i poddać analizie. Mikrowirówka ma zwykle maksymalną prędkość około 13 000 do 14… Continue Reading