0

Używanie buforu HEPES w eksperymentach z biochemii i biologii molekularnej

Bufor HEPES jest odpowiednim alternatywnym buforem, gdy inne bufory nie są zalecane do określonego zastosowania. Na przykład Tris może reagować z grupami NHS podczas biotynylacji biotyny NHS. Wapń może wytrącać się z fosforanami w buforowanych fosforanami buforach solnych. Dlatego HEPES… Continue Reading