0

Używanie buforu Tris w eksperymentach z biochemii i biologii molekularnej

Uwaga: Tris zawiera wolną grupę aminową i nie powinien być stosowany w reakcjach, w których wolna grupa aminowa mogłaby zakłócać reakcję (np. Reakcje NHS-biotyna). Najprostszym sposobem wykorzystania Tris do eksperymentów biochemicznych i biologii molekularnej jest najpierw przygotowanie roztworu 1M: 1… Continue Reading