Uwaga: Tris zawiera wolną grupę aminową i nie powinien być stosowany w reakcjach, w których wolna grupa aminowa mogłaby zakłócać reakcję (np. Reakcje NHS-biotyna).

Najprostszym sposobem wykorzystania Tris do eksperymentów biochemicznych i biologii molekularnej jest najpierw przygotowanie roztworu 1M:

1 M Tris, pH 7,4

  1. Odważyć 121,1 g Tris w 700 ml wody podwójnie destylowanej
  2. Nie zaczynaj od zbyt dużej ilości wody; w przeciwnym razie objętość po pH może być zbyt duża
  3. Zacznij mieszać, a następnie sprawdź pH
  4. Za pomocą 3M roztworu HCl zacznij pH roztworu tak, aby pH osiągnęło 7,4
    (Uważaj, aby nie wdychać HCl.)
  5. Dodaj podwójnie destylowaną wodą do 1 litra
  6. Przefiltrować lub autoklawować, jeśli to konieczne
  7. Lepiej przechowywać w temperaturze 4 stopni Celsjusza
  8. Rozcieńczyć do odpowiedniego stężenia do stosowania w eksperymentach biochemicznych lub biologii molekularnej. Roztwory 20 mM lub 50 mM Tris, pH 7,4 są powszechne.

Inne popularne rozwiązania zawierające Tris:

50x TAE do uruchamiania żeli agarozowych

Tris 121g
EDTA 50 ml 500 mM (pH EDTA do pH 8,0 z NaOH najpierw przed dodaniem)
Kwas octowy 28,55 ml
Uzupełnij do 500 ml
Przygotuj 1x TAE z 50x wodą

TBS (Tris Buffered Saline) – na przykład do Western blot zamiast stosowania PBS

20 mM Tris, pH 7,4
150 mM NaCl

Bufor TE (Tris EDTA) – np. Do przygotowania frakcji membranowych

10 mM Tris, pH 7,4
2 mM EDTA

Niektóre protokoły mogą używać Tris przy innych pH – zwykle między 6,8 a 8,8. Inne bufory, takie jak Bis-Tris, MES, BES lub PIPES, mogą być odpowiednie dla innych zakresów pH.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.