W tym miejscu mieliśmy na celu ocenę skuteczności klinicznej nowego zautomatyzowanego zestawu testów immunologicznych HISCL SARS-CoV-2 Antigen zaprojektowanego do wykrywania białka nukleokapsydu (N) w koronawirusie 2 ostrego zespołu oddechowego (SARS-CoV-2). Ten zestaw zawiera zautomatyzowane systemy detekcji chemiluminescencji. Analiza Western blot potwierdziła, że ​​przeciwciała anty-SARS-CoV wykryły białka SARS-CoV-2N. Określono najlepszy wskaźnik odcięcia i sprawność kliniczną zbadano przy użyciu 115 próbek surowicy uzyskanych od 46 pacjentów z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) i 69 osób, u których wynik testu na obecność COVID-19 był ujemny w wyniku ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy z odwrotną transkrypcją (RT -qPCR).
Zestaw testowy HISCL Antigen wykazał czułość 95,4% i 16,6% w próbkach o liczbie kopii odpowiednio >100 i <99. Zestaw nie reagował krzyżowo z ludzkimi koronawirusami powodującymi sezonowe przeziębienie i grypę, a u żadnej z 69 osób bez COVID-19 nie zdiagnozowano pozytywnych wyników. Co ważne, 81,8% próbek o niskim obciążeniu wirusem (<50 liczby kopii) zostało zdiagnozowanych jako negatywne. W związku z tym stosowanie zestawów do oznaczania antygenu HISCL może zmniejszyć ryzyko nadmiernej diagnozy w porównaniu z testami RT-qPCR. Opracowany tutaj szybki i wysokowydajny zestaw testów HISCL SARS-CoV-2 Antigen okazał się odpowiedni do badań przesiewowych zakaźnego COVID-19 i może pomóc w opanowaniu pandemii.

Komercyjne testy Simplex i Multiplex PCR  do  wykrywania pasożytów jelitowych  Giardia intestinalis ,  Entamoeba  spp. i  Cryptosporidium  spp.: Ocena porównawcza siedmiu komercyjnych  zestawów PCR  z rutynowymi wewnętrznymi testami Simplex  PCR

Obecnie powstało wiele komercyjnych zestawów umożliwiających wykrywanie pasożytów trawiennych metodami amplifikacji DNA, w tym testy simplex PCR (SimpPCRa) umożliwiające identyfikację pojedynczego pasożyta oraz multiplex PCR testy (MultPCRa) umożliwiające identyfikację kilku pasożytów jednocześnie. W związku z tym, mając na celu poprawę diagnostyki pierwotniaczych infekcji jelitowych, niezbędna jest ocena wydajności tych nowych narzędzi. W tym badaniu retrospektywnie uwzględniono łącznie 174 próbki DNA zebrane w latach 2007-2017.
Oceniono wydajność czterech komercyjnych SimpPCRa (tj. CerTest-VIASURE TM ) i trzech MultPCRa (tj. CerTest-VIASURE TM , FAST-TRACK-Diagnostics-FTD-Stool-Parasite TM  i DIAGENODE-Gastroenteritis/Parasite-panel-I TM ). do wykrywania  Cryptosporidium  spp.,  Entamoeba  spp. i  Giardia intestinalis  w próbkach kału w porównaniu z naszym rutynowo stosowanym wewnętrznym SimpPCRa. Globalnie SimpPCRa wykazał lepszą czułość/swoistość w wykrywaniu  G. intestinalis ,  E. histolytica ,  E. dispar  i  Cryptosporidium spp. (tj. odpowiednio 96,9/93,6%; 100/100%; 95,5/100%; i 100/99,3%), w porównaniu z trzema testowanymi komercyjnymi MultPCRa. Podsumowując, wykazaliśmy, że MultPCRa stanowi interesującą alternatywę dla wykrywania pierwotniaków w próbkach kału w zależności od kontekstu klinicznego.
QuantiChrom Creatinine Assay Kit 500
QuantiChrom Creatinine Assay Kit 500

Duży kamień z rogów jelenia zdiagnozowany i leczony u bezobjawowego pacjenta za pomocą punktowego testu moczu „Kidney Injury Test ( Kit )”  : opis przypadku

Test na uszkodzenie nerek (KIT) Stone-Score zapewnia obiektywną miarę obciążenia kamieniami. W przeciwieństwie do przesycenia moczu, skala KIT Stone-Scores ocenia leżącą u podłoża chorobę kamieni, a nie skład substancji rozpuszczonych w moczu. Przedstawiamy przypadek 43-letniej kobiety bez wywiadu kamicy nerkowej, u której wykonano planowy, dobrowolny test KIT, u której po nieoczekiwanym, znacznie podwyższonym wyniku stwierdzono duży kamień nerkowy staghorn. Ten scenariusz kliniczny wskazuje na potencjalne przyszłe zastosowanie nieinwazyjnego testu KIT dla moczu jako niezawodnego, nieinwazyjnego narzędzia do wykrywania i monitorowania kamicy moczowej.

Ocena zgodności między testem na żywych komórkach heteromeru GluN1-GluN2  a testem zestawu   biochip monomeru  GluN1  na wykrywanie autoprzeciwciał anty-NMDAR

Przeciwciała przeciwko receptorowi N-metylo-d-asparaginianu (NMDAR) są najczęściej wykrywane w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu związanym z autoprzeciwciałami. Przeciwzapalenie mózgu przeciwko NMDAR dotyka głównie młode kobiety z potworniakiem jajnika, w tym psychozę o ostrym lub podostrym początku, drgawki, zaburzenia świadomości, mimowolne ruchy dyskinetyczne, dysfunkcję autonomiczną i inne. Diagnoza opiera się na wykryciu autoprzeciwciał przeciwko NMDAR w płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF). Autoprzeciwciało rozpoznaje konformacyjny epitop receptora NMDA.
  • Receptory NMDA zawierają heterotetramery GluN1 (NR1) i GluN2/3 (NR2/3), w których GluN1 jest niezbędny do tworzenia funkcjonalnych receptorów na błonie synaptycznej w mózgu.
  • W ten sposób autoprzeciwciała są wykrywane przy użyciu neuronów lub komórek hodowli wyrażających receptory konformacyjne na ich błonie komórkowej, naturalnej postaci w mózgu.
  • Przeciwciała wykryte jako antygeny przy użyciu sztucznych komórek wyrażających monopodjednostkę GluN1 są szeroko stosowane w teście przeciwciał anty-NMDAR.
  • W niniejszym badaniu porównano dwa systemy wykrywania, test oparty na żywych komórkach z wykorzystaniem komórek nerki ludzkiego zarodka (HEK) 293 wyrażających zarówno GluN1 jak i GluN2B oraz dostępny w handlu system biochipów komórek HEK z monotransfekcją GluN1.
  • W rezultacie obie metody były równoważne, a cechy kliniczne obu grup były podobne, co sugeruje, że oba testy mają jednakowe znaczenie kliniczne.

Charakterystyka enzymatyczna dehydrogenazy D-mleczanowej i zastosowanie w  zestawie do oznaczania aktywności aminotransferazy alaninowej

Dehydrogenaza D-mleczanowa (D-LDH) jest szeroko stosowana do klinicznego wykrywania aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT). Jest kluczowym enzymem w zestawach do wykrywania ALT, a jego właściwości enzymatyczne bezpośrednio determinują czułość i dokładność takich zestawów. W tym badaniu sekwencja kodująca  dehydrogenazę D-mleczanową (WP_011543503,  ld LDH) pochodzącą z Lactobacillus delbrueckii  została uzyskana z bazy danych NCBI przez eksplorację genów. Ld LDH wyrażono i oczyszczono w  Escherichia coli i scharakteryzowano jego aktywność enzymatyczną, parametry kinetyczne, optymalną temperaturę i pH.
Ponadto przebadano stabilizatory, w tym cukry, poliole, aminokwasy, niektóre sole, białka i polimery, aby poprawić stabilność  ldLDH podczas liofilizacji i przechowywania. Na koniec przetestowano zestaw oparty na  ld LDH, aby określić, czy enzym ma potencjalne zastosowania kliniczne.
Wyniki wykazały, że ld LDH miał aktywność właściwą 1864 U/mg,  wartość Km 1,34 mM  , optymalną temperaturę reakcji 55°C i optymalne pH między 7,0 a 7,5. Gdy jako stabilizator zastosowano sacharozę lub asparaginę, liofilizowany  ld LDH pozostawał stabilny w 37°C przez > 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności enzymatycznej. Wyniki te wskazują, że  ld LDH posiada wysoką aktywność i stabilność. Wyniki testu przy użyciu zestawu testowego ALT przygotowanego z  ld LDH były zgodne z wynikami zestawów komercyjnych, ze względnym odchyleniem <5%. Wyniki te wskazują, że  ldLDH spełnił podstawowe wymagania dotyczące testów ALT, kładąc podwaliny pod rozwój nowych zestawów ALT o potencjalnych zastosowaniach klinicznych.

Kliniczne zastosowanie czynników badania krwi w chorobie Alzheimera: poprawa przewidywania odkładania się amyloidu w mózgu za pomocą zestawu QPLEX  TM Alz  plus  test 

Choroba Alzheimera (AD) jest główną przyczyną demencji, a wiele badań skupiało się na znalezieniu skutecznych biomarkerów krwi do dokładnej diagnozy tej choroby. Przewidywanie odkładania się amyloidu mózgowego jest uważane za klucz do diagnozy AD, ponieważ odkładanie amyloidu mózgowego jest cechą charakterystyczną patogenezy AD. Wcześniej odkryto biomarkery krwi umożliwiające przewidywanie odkładania się amyloidu w mózgu, a ponadto podjęto dalsze wysiłki w celu zwiększenia ich czułości i swoistości.

QuantiChrom Creatinine Assay Kit

DICT-500 BioAssay Systems 500 419 EUR

QuantiChrom Protein Creatinine Ratio Assay Kit

DPCR-100 BioAssay Systems 100 599 EUR

QuantiChrom FRAP Assay Kit

DFRAP-250 BioAssay Systems 250 399 EUR

QuantiChrom Iron Assay Kit

DIFE-250 BioAssay Systems 250 439 EUR

QuantiChrom Heme Assay Kit

DIHM-250 BioAssay Systems 250 399 EUR

QuantiChrom Zinc Assay Kit

DIZN-250 BioAssay Systems 250 499 EUR

QuantiChrom TBARS Assay Kit

DTBA-100 BioAssay Systems 100 259 EUR

QuantiChrom Boron Assay Kit

DBOR-100 BioAssay Systems 100 359 EUR

QuantiChrom Lipase Assay Kit

DLPS-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

QuantiChrom Urease Assay Kit

DURE-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

QuantiChrom Copper Assay Kit

DICU-250 BioAssay Systems 250 499 EUR

QuantiChrom Indole Assay Kit

DIND-100 BioAssay Systems 100 209 EUR

QuantiChrom Cobalt Assay Kit

DCBT-100 BioAssay Systems 100 509 EUR

QuantiChrom Biotin Assay Kit

DBIO-100 BioAssay Systems 100 239 EUR

QuantiChrom Phytase Assay Kit

DPHT-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

QuantiChrom Sulfate Assay Kit

DSFT-200 BioAssay Systems 200 389 EUR

QuantiChrom Calcium Assay Kit

DICA-500 BioAssay Systems 500 399 EUR

QuantiChrom Indican Assay Kit

DIDC-01K BioAssay Systems 1000 439 EUR

QuantiChrom Indican Assay Kit

DIDC-100 BioAssay Systems 100 329 EUR

QuantiChrom Ethanol Assay Kit

DIET-500 BioAssay Systems 500 499 EUR

QuantiChrom Glucose Assay Kit

DIGL-100 BioAssay Systems 100 329 EUR

QuantiChrom Protein Assay Kit

QCPR-500 BioAssay Systems 500 259 EUR

QuantiChrom Chloride Assay Kit

DICL-250 BioAssay Systems 250 349 EUR

QuantiChrom Peroxide Assay Kit

DIOX-250 BioAssay Systems 250 369 EUR

QuantiChrom Carbonyl Assay Kit

DCAR-100 BioAssay Systems 100 369 EUR

QuantiChrom Chromium Assay Kit

DCRM-250 BioAssay Systems 250 479 EUR

QuantiChrom Pectinase Assay Kit

DPEC-100 BioAssay Systems 100 309 EUR

QuantiChrom Bilirubin Assay Kit

DIBR-180 BioAssay Systems 180 379 EUR

QuantiChrom Magnesium Assay Kit

DIMG-250 BioAssay Systems 250 429 EUR

QuantiChrom Phosphate Assay Kit

DIPI-500 BioAssay Systems 500 369 EUR

QuantiChrom Detergent Assay Kit.

DDTR-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

QuantiChrom Urea Assay Kit (100T)

DIUR-100 BioAssay Systems 100 209 EUR

QuantiChrom Hemoglobin Assay Kit

65-DIHB-250 Gentaur Genprice 250 tests 473 EUR

QuantiChrom Peroxidase Assay Kit

D2PD-100 BioAssay Systems 100 349 EUR

QuantiChrom Salicylate Assay Kit

DSALY-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

QuantiChrom Hemoglobin Assay Kit

DIHB-250 BioAssay Systems 250 389 EUR

QuantiChrom Urea Assay Kit II

DUR2-100 BioAssay Systems 100 199 EUR

QuantiChrom Antioxidant Assay Kit

DTAC-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

QuantiChrom Glutathione Assay Kit

DIGT-250 BioAssay Systems 250 449 EUR

QuantiChrom Formaldehyde Assay Kit

DFOR-100 BioAssay Systems 100 389 EUR

QuantiChrom Uric Acid Assay Kit

DIUA-250 BioAssay Systems 250 459 EUR

QuantiChrom α-Amylase Assay Kit

DAMY-100 BioAssay Systems 100 550.8 EUR

QuantiChrom Arginase Assay Kit (100T)

DARG-100 BioAssay Systems 100 329 EUR

QuantiChrom Sialic Acid Assay Kit

DSLA-100 BioAssay Systems 100 499 EUR

QuantiChrom BCG Albumin Assay Kit

DIAG-250 BioAssay Systems 250 369 EUR

QuantiChrom BCP Albumin Assay Kit

DIAP-250 BioAssay Systems 250 389 EUR

QuantiChrom Pyrophosphatase Assay Kit

DPPT-100 BioAssay Systems 100 359 EUR

QuantiChrom Nitric Oxide Assay Kit

D2NO-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

QuantiChrom Glyoxalase I Assay Kit

DGLO-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

QuantiChrom ATPase/GTPase Assay Kit

DATG-200 BioAssay Systems 200 399 EUR

QuantiChrom Total Protein Assay Kit

QTPR-01K BioAssay Systems 1000 229 EUR

QuantiChrom Total Protein Assay Kit

QTPR-100 BioAssay Systems 100 109 EUR

QuantiChrom α-Glucosidase Assay Kit

DAGD-100 BioAssay Systems 100 489 EUR

QuantiChrom α-Mannosidase Assay Kit

DAMA-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

QuantiChrom β-Glucosidase Assay Kit

DBGD-100 BioAssay Systems 100 479 EUR

QuantiChrom Acid Phosphatase Assay Kit

DACP-100 BioAssay Systems 100 179 EUR

QuantiChrom Acetylcholinesterase Assay Kit

DACE-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

QuantiChrom β-Glucuronidase Assay Kit

DGCD-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

QuantiChrom Fatty Acid Uptake Assay Kit

DFFU-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

QuantiChrom Alkaline Phosphatase Assay Kit

DALP-250 BioAssay Systems 250 389 EUR

QuantiChrom α-L-Fucosidase Assay Kit

DFUC-100 BioAssay Systems 100 449 EUR

QuantiChrom Alcohol dehydrogenase Assay Kit

DADH-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

QuantiChrom Glucose dehydrogenase Assay Kit

DGDH-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

QuantiChrom Free Amino Nitrogen Assay Kit

DFAN-100 BioAssay Systems 100 269 EUR

QuantiChrom Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit

DSDH-100 BioAssay Systems 100 469 EUR

QuantiChrom Glutamate dehydrogenase Assay Kit

DGLDH-100 BioAssay Systems 100 419 EUR

QuantiChrom Isocitrate Dehydrogenase Assay Kit

DIDH-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

QuantiChrom Pyrophosphatase Inhibitor Assay Kit

DPPI-100 BioAssay Systems 100 359 EUR

QuantiChrom Acetylcholinesterase Inhibitor Assay Kit

IACE-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

QuantiChrom Glutathione S-transferase Assay Kit

DGST-100 BioAssay Systems 100 339 EUR

QuantiChrom β-N-Acetylglucosaminidase Assay Kit

DNAG-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

QuantiChrom Hyaluronidase Inhibitor Screening Assay Kit

DIHY-100 BioAssay Systems 100 499 EUR

Creatinine Assay Kit

55R-1467 Fitzgerald 100 assays 513 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7020R150ml3R250ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 622.8 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Hitachi7060R190ml2R260ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 90ml×2 R2: 60ml×1 566.4 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R140ml3R240ml1 Abbexa Toshiba 120; R1: 40ml×3 R2: 40ml×1 679.2 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba120R150ml3R250ml1 Abbexa Toshiba 120; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 622.8 EUR

Creatinine Assay Kit

abx098422-Toshiba40R150ml3R250ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 50ml×3 R2: 50ml×1 622.8 EUR

Creatinine Assay Kit

GWB-AXR295 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

Creatinine Assay Kit

Z5030020 Biochain 500 assays 986 EUR

Creatinine Assay Kit

abx298944-100g Abbexa 100 µg Ask for price

Creatinine Assay Kit

abx298944-20g Abbexa 20 µg 300 EUR

Creatinine Assay Kit

abx298944-50g Abbexa 50 µg Ask for price

Rat Creatinine Assay Kit

80340 Crystal Chem 96 290 EUR

Human Creatinine Assay Kit

80189 Crystal Chem 96 275 EUR

Mouse Creatinine Assay Kit

80350 Crystal Chem 96 290 EUR

Urinary Creatinine Assay Kit

STA-378 Cell Biolabs 192 assays 365 EUR

Urinary Creatinine Assay Kit

UCR1 Detroit R&D 1 Kit 123 EUR

EnzyChrom Creatinine Assay Kit

E2CT-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

RealQuant Creatinine Assay Kit

C0500-050 GenDepot 500 Assays 999.6 EUR

Rat Creatinine Assay Kit control

80343 Crystal Chem 1 mL 50 EUR

Human Creatinine Assay Kit control

80183 Crystal Chem 1 mL 50 EUR

Mouse Creatinine Assay Kit control

80353 Crystal Chem 1 mL 50 EUR

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-48T Biomatik Corporation 48T 396.9 EUR

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2693.25 EUR

Cr(Creatinine) Assay Kit(Colorimetric)

EKF60677-96T Biomatik Corporation 96T 567 EUR

Creatinine Microplate Assay Kit

DLSM0202 DL Develop 100 Assays 245 EUR

QuantiChromHydroxyproline Assay Kit

DHYP-100 BioAssay Systems 100 499 EUR

Urinary Creatinine Assay Kit (5 kit size)

UCR5 Detroit R&D 5 Kits 409.2 EUR

GWB-AXR295-100T - Creatinine Assay Kit

GWB-AXR295-100T Aviva Systems Biology 100assays 619 EUR

QuantiChrom Whole Blood Hb Kit

DWHB-250 BioAssay Systems 250 429 EUR

Creatinine (CTN) Magnetic Luminex Assay Kit

LKU605409-96T Biomatik Corporation 96T 1186.8 EUR

Creatinine Assay, Catalog: MA-0121

MA-0121 Akrivis Bio 100 wells 385 EUR

Creatinine Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K2130-100 ApexBio 100 assays 470 EUR

Creatinine Colorimetric/Fluorometric Assay Kit

K625-100 Biovision each 561.6 EUR

QuantiChrom Lactate Dehydrogenase Kit

D2DH-100 BioAssay Systems 100 359 EUR

Mouse Creatinine ELISA Kit, 96 tests, Quantitative

9255 Alpha Diagnostics 1 Kit 927.6 EUR

QuantiChrom Arginase Inhibitor Screening Kit

IARG-100 BioAssay Systems 100 279 EUR

QuantiChrom HRP Detection Reagent

DTMB-200 BioAssay Systems 200 169 EUR

Creatinine -Cr- Colorimetric Assay Kit -Sarcosine Oxidase Method-

E-BC-K188-M-48T Elabscience Biotech 48T 150 EUR

Creatinine -Cr- Colorimetric Assay Kit -Sarcosine Oxidase Method-

E-BC-K188-M-500Assays Elabscience Biotech 500 Assays 840 EUR

Creatinine -Cr- Colorimetric Assay Kit -Sarcosine Oxidase Method-

E-BC-K188-M-96T Elabscience Biotech 96T 24 EUR

QuantiChrom Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Kit

DGPDH-100 BioAssay Systems 100 439 EUR

QuantiChrom Aldehyde Dehydrogenase Inhibitor Screening Kit

EIAL-100 BioAssay Systems 100 328 EUR

Serum Creatinine ELISA kit (colorimetric, all species), 96 tests, quantitative

100-300-SCR Alpha Diagnostics 1 kit 343.2 EUR

Serum Creatinine ELISA kit (colorimetric, all species), 2x96 tests, quantitative

100-305-SCR Alpha Diagnostics 1 kit 562.8 EUR

Creatinine ELISA Kit| Mouse Creatinine ELISA Kit

EF013537 Lifescience Market 96 Tests 826.8 EUR

QuantiChrom Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor Screening Kit

IGPDH-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

Human Urinary Creatinine(Urinary Creatinine) ELISA Kit

QY-E05390 Qayee Biotechnology 96T 433.2 EUR

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-48T DL Develop 48T 562.8 EUR

Creatinine ELISA Kit

DLR-Crtn-Ge-96T DL Develop 96T 729.6 EUR

Creatinine ELISA Kit

EKL54181-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 3202.45 EUR

Creatinine ELISA Kit

EKL54181-96T Biomatik Corporation 96T 674.2 EUR

Creatinine ELISA Kit

ECP7837 Genovis AB 96 Tests 681 EUR

Creatinine

09626-34 NACALAI TESQUE 5G 11.55 EUR

Creatinine

09626-92 NACALAI TESQUE 25G 25.2 EUR

Creatinine

CB0328 Bio Basic 5g 68.35 EUR

Creatinine

591968 MedKoo Biosciences 25.0g 220 EUR

Creatinine

B1717-1000 ApexBio 1g 34 EUR

Creatinine

B1717-50 ApexBio 50 mg 153.6 EUR

Creatinine

B1717-5000 ApexBio 5g 48 EUR

Creatinine

C271-100MG TOKU-E 100 mg 223.26 EUR

Creatinine

C271-25MG TOKU-E 25 mg 63.73 EUR

Creatinine

C781500 Toronto Research Chemicals 10g 74 EUR

Creatinine

GK8780-100 Glentham Life Sciences 100 95 EUR

Creatinine

GK8780-100G Glentham Life Sciences 100 g 151.2 EUR

Creatinine

GK8780-25 Glentham Life Sciences 25 31.7 EUR

Creatinine

GK8780-25G Glentham Life Sciences 25 g 74.4 EUR

Creatinine

HY-B0504 MedChemExpress 500mg 129.6 EUR

Creatinine

T0496-10mg TargetMol Chemicals 10mg Ask for price

Creatinine

T0496-1g TargetMol Chemicals 1g Ask for price

Creatinine

T0496-1mg TargetMol Chemicals 1mg Ask for price

Creatinine

T0496-50mg TargetMol Chemicals 50mg Ask for price

Creatinine

T0496-5mg TargetMol Chemicals 5mg Ask for price

Creatinine Forensic Kit

133319 Neogen 96 well 243.14 EUR

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-96tests Abbexa 96 tests 990 EUR

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-100l Abbexa 100 µl Ask for price

Creatinine (Cr) CLIA Kit

abx197924-50l Abbexa 50 µl 618.75 EUR

Creatinine (Cr) ELISA Kit

abx350661-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Creatinine (Cr) ELISA Kit

abx257719-96tests Abbexa 96 tests 801.6 EUR

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-10g Abbexa 10 µg 743.75 EUR

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-1mg Abbexa 1 mg 6700 EUR

Creatinine (CR) ELISA Kit

abx257719-50g Abbexa 50 µg 3537.5 EUR

Creatinine-13C4

C781503 Toronto Research Chemicals 25mg 9200 EUR

Rat Creatinine ELISA kit

E01A11066 BlueGene 96T 700 EUR

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Rat Creatinine ELISA kit

E02C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Dog Creatinine ELISA kit

E08C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Pig Creatinine ELISA kit

E07C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

CTN(Creatinine) ELISA Kit

ELK9151-48T ELK Biotech 48T Ask for price

CTN(Creatinine) ELISA Kit

ELK9151-96T ELK Biotech 96T Ask for price

Creatinine (Rat) ELISA Kit

E4370-100 Biovision each 966 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKU11592-48T Biomatik Corporation 48T 682.64 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKU11592-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 4632.2 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKU11592-96T Biomatik Corporation 96T 975.2 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKN52703-48T Biomatik Corporation 48T 424.76 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKN52703-5x96T Biomatik Corporation 5x96T 2882.3 EUR

Creatinine (CTN) ELISA Kit

EKN52703-96T Biomatik Corporation 96T 606.8 EUR

CTN(Creatinine) ELISA Kit

RE10024-48wells Reed Biotech 48 wells 116.55 EUR

CTN(Creatinine) ELISA Kit

RE10024-96wells Reed Biotech 96 wells 161.55 EUR

Goat Creatinine ELISA kit

E01A45979 BlueGene 96T 700 EUR

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Goat Creatinine ELISA kit

E06C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Sheep Creatinine ELISA kit

E01A98273 BlueGene 96T 700 EUR

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Human Creatinine ELISA kit

E01C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR

Mouse Creatinine ELISA kit

E03C0629-96 BlueGene 1 plate of 96 wells 822 EUR

Creatinine (Human) ELISA Kit

E4368-100 Biovision each 907.2 EUR

Creatinine (Mouse) ELISA Kit

E4369-100 Biovision each 966 EUR

Mouse Creatinine ELISA Kit

DEIABL-M4 Creative Diagnostics 96T 752.4 EUR

Human Creatinine ELISA kit

E01A2305 BlueGene 96T 700 EUR

Mouse Creatinine ELISA kit

E01A19807 BlueGene 96T 700 EUR

Human Creatinine ELISA Kit

SL2550Hu Sunlong 96 Tests 468 EUR

Canine Creatinine ELISA kit

E01A63413 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Creatinine ELISA kit

E01A28547 BlueGene 96T 700 EUR

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-192T BlueGene 192 tests 1524 EUR

Rabbit Creatinine ELISA kit

E04C0629-48 BlueGene 1 plate of 48 wells 624 EUR
W tym badaniu przeanalizowaliśmy czynniki badania krwi (BTF), które można powszechnie zmierzyć podczas badań kontrolnych u 149 uczestników z prawidłowymi funkcjami poznawczymi, 87 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych i 64 pacjentów z klinicznie zdiagnozowaną demencją AZS z obrazowaniem amyloidu mózgu Dane dostępne.
Wykazaliśmy, że cztery czynniki wśród regularnych kontrolnych badań krwi, kortyzolu, stosunku triglicerydów do cholesterolu lipoprotein o dużej gęstości, aminotransferazy alaninowej i wolnej trijodotyroniny, wykazały istotną różnicę lub korelację z odkładaniem amyloidu w mózgu.
Ponadto stworzyliśmy model predykcyjny dla dodatniej tomografii emisyjnej związku Pittsburgh B-pozytonów, wykorzystując BTF i wcześniej odkryte biomarkery krwi, panel biomarkerów zestawu QPLEX TM  Alz plus, a obszar pod krzywą został znacznie zwiększony do 0,845% przy 69,4% czułość i 90,6% swoistość. Wyniki te pokazują, że BTF mogą być stosowane jako ko-biomarkery oraz że wysoce zaawansowany model predykcyjny dla odkładania się płytek amyloidowych można osiągnąć poprzez łączne zastosowanie różnych biomarkerów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.